Gymnázium Třeboň

Pavel Krejča

narozen v Klatovech 1951

Motto:

"O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet." Wittgenstein

Vzdělání:

1966 - 1969 SVVŠ v Klatovech

1969 - 1975 MFF UK Praha, učitelství M-F

1981 - ukončení rigorózního řízení na MFF UK, titul RNDr.

Praxe:

1975 - 1988 učitel Gymnázia J.Vrchlického v Klatovech

1988 - 1990 samostatný programátor analytik

1990 - 2007 ředitel Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech

2007 - 2012 učitel Gymnázia v Třeboni

2012 - 2019 učitel Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech

od 2019 učitel Gymnázia v Třeboni 

Semináře a kurzy:

1986 - specializační studium "Řízení a výp. technika" ÚÚVPP Praha

2000 - studijní pobyt vedoucích prac. ve školství v rámci programu ARION EU - Riga, Lotyšsko

2003,2005,2007,2009,2011,2013,2015,2017 - konference "Užití počítačů při výuce matematiky" pořádané KM PF JU v Českých Budějovicích

2007,2011,2013,2015,2017 - konference a semináře k využití sw Wolfram Mathematica na střední škole, ELKAN Praha

Koníčky:

moderní jazz, klasická hudba, filosofie a historie přírodních a exaktních věd, cykloturistika, turistika, plavání

Konzultační hodiny:

středa a čtvrtek 7.15 - 7.50, lépe dohodnout předem

Zásady klasifikace na SMA

minimálně 4 testy za pololetí, při klasifikaci se podpůrně přihlíží k aktivitě studenta při hodinách

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout