Gymnázium Třeboň

Výuka

Daný předmět se realizuje v učebnách s technickým vybavením k reprodukci hudby, či v aule školy, kde je umístěn klavír a kde jsou k dispozici další hudební nástroje.
 

Časové a organizační vymezení

Prima, sekunda - 1 hodina týdně
Tercie, kvarta -1 hodina týdně
Kvinta, 1. ročník - 1.pololetí: 1 hodina estetické výchovy týdně celá třída, 2. pololetí: 2 hodiny hudební výchovy týdně polovina třídy
Sexta, 2. ročník - 2 hodiny týdně polovina třídy
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout