Gymnázium Třeboň

Pravidla klasifikace

Žáci mohou být hodnoceni stupněm 1-5 v souvislosti s mírou naplnění následujících kritérií:

  • estetické vnímání a přístup k uměleckému dílu
  • vztah žáka k veškerým hudebním činnostem a dovednostem, zájem o ně
  • iniciativa ve skupinové práci
  • schopnost využívat individuálních schopností a dovedností, svého nadání a talentu
  • stupeň tvořivosti a samostatného projevu
  • míra osobní angažovanosti
  • schopnost prezentovat osobní prostoje, názory
  • v kvartě je součástí výsledné známky z hudební výchovy hodnocení seminární práce na téma Významné umělecké slohy.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout