Gymnázium Třeboň

Charakteristika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

Charakteristika tělesné výchovy:

Vyučovací předmět Tělesná výchova usiluje o optimální rozvoj pohybových schopností, získávání pohybových dovedností, poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Vychází z motivující atmosféry, zájmu žáků a jejich individuálních předpokladů. V tělesné výchově si žáci zvykají na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti, dodržování pravidel fair play i nutnou míru odpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních. 
Cílem výuky je na základě radosti z pohybu si osvojovat pohybové dovednosti, uvědomovat si význam zdraví, rozvíjet schopnosti komunikace, navazovat dobré vztahy a vytvořit trvalý vztah k pohybovým činnostem.

 
 
 
 
Zapsala: Petra Augstenová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout