Gymnázium Třeboň

Časové a organizační vymezení tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

Osmileté gymnázium
I.              2 hodiny týdně
II.             2 hodiny týdně, součástí tématického plánu je Výchova ke zdraví
III.            2 hodiny týdně
IV.           2 hodiny týdně 
V.            2 hodiny týdně
VI.           2 hodiny týdně
VII.          2 hodiny týdně
VIII.         2 hodiny týdně
Čtyřleté gymnázium
1. ročník    2 hodiny týdně
2. ročník    2 hodiny týdně
3. ročník    2 hodiny týdně
4. ročník    2 hodiny týdně
 
Tělesná výchova se uskutečňuje v jarním a podzimním období na Tyršově stadionu, v zimním období v tělocvičně školy a ledové ploše na Tyršově stadionu.
Výchova ke zdraví se realizuje v kmenových učebnách, v učebně biologie a v tělocvičně dle momentálně probíraných témat a potřeby.

Zapsala: P. Augstenová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout