Gymnázium Třeboň

Zajištění výuky

Předmět biologie je zařazen do všech ročníků osmiletého i čtyřletého gymnázia. Výuka probíhá nejčastěji v učebně biologie, která je vybavena dataprojektorem, plátnem a vizualizérem. Praktická cvičení probíhají v novém prostoru biologické laboratoře, kde jsou k dispozici mikroskopy, binokulární lupy a další vybavení. Vzhledem k tomu, že učebnice, které jsou používány ve třídách nižšího gymnázia, jsou k dispozici i v digitální podobě, jsou k hodinám biologie také využívány učebny primy a sekundy vybavené interaktivní tabulí.

Biologii na naší škole vyučují: Markéta Drábková, Jitka Mašková, Štěpánka Otepková, Marie Michalová, Miroslav Hrdina

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout