Gymnázium Třeboň

Volitelné předměty a semináře

tercie

Cvičení z přírodovědných předmětů

1 hodina / týden

septima

Přírodovědný seminář

2 hodiny / týden

3. ročník

Přírodovědný seminář

oktáva

Seminář z biologie

3 hodiny / týden

4. ročník

Seminář z biologie

 

Cvičení z přírodovědných předmětů

Náplní tohoto předmětu jsou praktické pokusy, laboratorní práce a cvičení z biologie a chemie.

Přírodovědný seminář

Tento seminář je určen pro zájemce o biologii a chemii, kteří si chtějí rozšířit obzory, co dané obory také nabízejí. Seminář je rozdělen mezi oba předměty: jedno pololetí je biologie a druhé pak chemie. V rámci semináře probíhají přednášky odborníků z různých pracovišť, využívají se témata z olympiád, probíhají praktické laboratorní úlohy.

 Seminář z biologie

Tento seminář je určen pro žáky, kteří si chtějí zvolit biologii jako maturitní předmět. Není nutná návaznost na přírodovědný seminář v předchozím roce, nicméně je to výhodou. Seminář slouží k rozšíření, utřídění a zopakování již probraného učiva biologie.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout