Gymnázium Třeboň

Výuka chemie na gymnáziu

 Vyučující chemie ve školním roce 2023/2024

vyučující učí ve třídách
Mgr. Štěpánka Otepková 2.8, 3.8, 6.8, 7.8, 3.4, Přírodovědný seminář a Seminář z chemie

Mgr. Marie Michalová         

4.8, 5.8, 1.4, 2.4, CPP 3.8 - chemická část

 

Hodinové dotace a témata v jednotlivých třídách

osmileté studium
třída téma počet hodin týdně
I.   0
II. chem. děj, prvky, sloučeniny, kyseliny a zásady  2
III. redoxní děje, organ. sloučeniny, termochemie  2
IV. experiment. ověřování dosavad. znalostí  2
V. obecná a fyzikální chemie, anorganická chemie 3
VI. anorganická chemie, organická chemie 3
VII. přírodní látky a biochemie 2
VIII.   0

 

čtyřleté studium
třída téma počet hodin týdně
1. obecná a fyzikální chemie, anorganická chemie 3
2. anorganická chemie, organická chemie 3
3. přírodní látky a biochemie 2
4.   0

 

Volitelné předměty a semináře z chemie

třída předmět počet hodin týdně
VII. Přírodovvědný seminář 2 - 2. pololetí
3. Přírodovědný seminář 2. - 2. pololetí
VIII. Seminář a cvičení z chemie 3
4. Seminář a cvičení z chemie 3

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout