Gymnázium Třeboň

Učebnice

Učebnice na nižšším gymnáziu:

Sekunda (2.8)

BENEŠ, Pavel, Jiří BANÝR a Václav PUMPR. Základy chemie 1: [pro druhý stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy]. Praha: Fortuna, 1996.

 

Tercie (3.8)

BENEŠ, Pavel, Václav PUMPR a Jiří BANÝR. Základy chemie pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-7168-312-4.. 

 

 

Učebnice na vyšším gymnáziu:

Sada elektronických učebníc volně k dispozici na intranetových stránkách školy.

 

Další doporučené studijní materiály:

HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia.1-3

 

Multimediální učebnice pro gymnázia E-Chembook.eu (http://www.e-chembook.eu/)

BENEŠOVÁ, Marika, Erna PFEIFEROVÁ a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj! z chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, c2014. Odmaturuj! ISBN 978-80-7358-232-6.

 


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout