Gymnázium Třeboň

Představení předmětu

„Vše souvisí se vším, ale blízké věcí k sobě přiléhají více než ty vzdálené.“

(1. zákon geografie, Waldo Tobler)Geografie se u nás na gymnáziu vyučuje dle následujícího vnitřního dělení:

 • teoretická geografie
 • systematická geografie (fyzická geografie, sociálně ekonomická geografie)
 • regionální geografie
 • geografická metodologie

 

ad1.

V teoretické geografii se studenti dozvědí hranice geografie; kam sahá objekt geografického studia a co je jeho předmětem. Neméně důležitou součástí této části studia je zařazení do systému věd, tak aby bylo zřejmé, nakolik je geografie spřízněná s dějepisem, matematikou, sociologií, filosofií, případně s jinými předměty. Nejdůležitější posláním teoretické geografie je nicméně náležitě vysvětlit funkci geografie v dnešní době a v dnešní společnosti = nabídnout pomocnou ruku v odpovědi na základní otázku, proč se geografii vlastně učit.

Příklady:

 • K čemu je vlastně důležitá znalost geografie?
 • Patří geografie k přírodovědným předmětům? Nebo snad humanitním?
 • Kde jsou nejlepší geografické školy na této planetě?
 • Znáte nejvýznamnější geografy? Čím se proslavili?

 

ad2.

Systematická geografie obnáší definici systému jako souhrnu souvisejících prvků, sdružených do nějakého smysluplného celku. Studenti se v této části geografie seznamují postupně s fyzickými a socioekonomickými sférami, přičemž je kladen důraz na propojení jednotlivých vědomostí tak, aby nebyly pouze biflovány.

Příklady:

1. Za sedmero horami a sedmero řekami... konec pohádky, naučte se je!


versus

 • Proč jsou ty druhé hory nejvyšší?
 • Proč mají ty třetí jiný tvar?
 • Jak je možné, že po sedmeru nenásledují ještě osmé?
 • Z jakého důvodu je tato řeka vodnatější?
 • A proč ta šestá jako jediná teče na východ?

 

2. Hlavní města afrických států se naučte do příštího týdne!

versus

 • Proč má Tanzanie dvě hlavní města?
 • Co znamená v překladu Ouagadougou?
 • Nebylo by pro Jižní Súdán výhodnější postavit nové hlavní město?
 • Proč má Bamako téměř dva miliony obyvatel?

 

3.Seřaďte státy od nejchudšího po nejbohatší!

versus

 • Proč je dobré k hospodářství přidat ještě naději na dožití? A také míru vzdělanosti?
 • Mohla by být Česká republika nejbohatším státem světa?
 • A proč je nebohatším Katar?
 • Co udělat proto, aby přestala být Demokratická republika Kongo nejchudším státem této planety?

 

ad3.

Regionální geografie je královnou geografických věd. Studenti, kteří řádně pochopili předchozí dva bloky (teoretickou a systematickou), by si měli naprostou většinu skutečností odvodit. Učitel by v této fázi měl začít jako garant mantinelů při diskuzích, které by případně měly vést k teoretické konfrontaci. Regionální geografie na naší škole respektuje jak klasickou popisnou cestu, tak moderní, aplikovanou regionální geografii, která k popisu přidává také otázku „proč?“

Příklad:

1. Vyjmenujte státy Evropy!

versus

 • Patří Izrael do Evropy?
 • A patří do Evropy státy Kavkazu?
 • Proč ještě některé státy neuznaly Kosovo?
 • Měla by EU respektovat hranice Evropy?
 • Proč se ještě nerozpadlo Rusko?

 

ad4.

Geografická metodologie učí studenty používat také metody z jiných předmětů, vytváří přesah. Ať už je to analýza, syntéza,abstrakce,  logika, statistika, dotazníky, ekonomické modely, demografická fakta, kartografické a kartometrické metody, DPZ. To vše slouží k tomu, aby byla geografie u nás na škole pro studenty atraktivní. Protože atraktivní předmět vede k zájmu. A zájem vede k dobrým a smysluplným výsledkům. 

Příklad:

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“


(Charles Farrar Browne)

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout