Gymnázium Třeboň

Pravidla klasifikace

Vyučující: Šimon Heller, Ivana Kubínová, Jan Macík

V rámci své výuky používáme bodový systém hodnocení.

Hodnotící stupnice

Základ pro výpočet procentuální úspěšnosti tvoří součet bodů získaných za ústní zkoušení, testy a další povinné výstupy, k nimž je možné získat případné bonusové body za další aktivity.


Získané body budou převedeny na známky podle následující stupnice:

 

  • 100 - 85 % bodů - výborně
  • 84 - 70 % - chvalitebně
  • 69 - 50 % - dobře
  • 49 - 28 % - dostatečně
  • 27 - 0 % - nedostatečně


V hraničních případech rozhodujeme na základě aktivity v hodině a přístupu k výuce.

Testy

Testy ohlašujeme předem s cca. týdením předstihem. Pokud není žák v době psaní testu přítomen a jeho absence je kratší než jeden týden, náhradním termínem testu je první následující hodina. Výjimky (např. dlouhodobé onemocnění - delší než jeden týden a následná nemožnost dopsání do termínu uzavření klasifikace) jsou řešeny individuálně

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout