Gymnázium Třeboň

Učebnice, zdroje

prima

 • Červinka, P: Přírodní sféry země, učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia (ČGS, 2002)
 • Školní atlas světa

sekunda

 • Herink, J: Současný svět, učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia (ČGS, 2004)
 • Školní atlas světa

tercie

 • Holeček, M: Zeměpis světa 2, učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia (ČGS, 2008)
 • Jeřábek, M: Zeměpis světa 3, učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia (ČGS, 2001)
 • Školní atlas světa

kvarta

 • Holeček, M: Zeměpis světa 1, učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia (ČGS, 2018)
 • Kastner, J: Zeměpis naší vlasti, učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia (ČGS, 2002)
 • Školní atlas světa

kvinta/ první ročník

 • Bičík, I.: Příroda a lidé Země (Nakladatelství České geografické společnosti, 2001)
 • Školní atlas světa

sexta/ druhý ročník

 • Bičík, I.: Hospodářský zeměpis – Globální geografické základy světového hospodářství (Nakladatelství České geografické společnosti, 2010)
 • Baar, V.: Hospodářský zeměpis – Regionální aspekty světového hospodářství (Nakladatelství České geografické společnosti, 2010
 • Bína, J.: Zeměpis České republiky (Nakladatelství České geografické společnosti, 2009)
 • Kastner, J.: Geografie 4 pro střední školy : Česká republika (SPN, 1999)
 • Školní atlas světa

septima/ třetí ročník

 • Bičík, I.: Makroregiony světa : regionální geografie pro gymnázia (České geografické společnosti, 2010)
 • Bičík, I.: Hospodářský zeměpis – Globální geografické základy světového hospodářství (Nakladatelství České geografické společnosti, 2010)
 • Školní atlas světa

oktáva/čtvrtý ročník

 • Karas, P.: Maturitní otázky ze zeměpisu (Tutor, 2006)
 • Valenta, V.: Maturita ze zeměpisu : studijní příručka pro maturanty (Nakladatelství České geografické společnosti, 2000)
 • Školní atlas světa

Atlasy

Pro všechny ročníky doporučujeme některé z následujících školních atlasů (pozn. prima až kvarta mají atlasy zajištěny školou):

 • Školní atlas světa [kartografický dokument] / [vydal a zpracoval Kartografia Praha, a.s., 2017; odpovědný redaktor Jan Ptáček].  -- [4. vyd.]. -- Měřítka různá. -- Kartografia Praha, a.s. -- 183 s.
 • Školní atlas dnešního světa [kartografický dokument] / [autoři Martin Hanus, Luděk Šídlo]. -- 1. vyd.. -- Měřítka různá. -- Praha : Terra : Terra klub, 2011. -- 1 atlas (187 s.) : ca 260 barev. map ; 33 cm
 • Školní atlas světa [kartografický dokument]. -- 3. vyd.. -- Měřítka různá. -- Praha : Kartografie Praha, 2011. -- 1 atlas (176 s.) : ca 140 barev. map ; 33 cm
 • Školní atlas světa [kartografický dokument] / [vydal a zpracoval SHOCart ; odpovědný redaktor Pavel Šára]. -- [1. vyd.]. -- Měřítka různá. -- Vizovice : SHOCart, 2004. -- 1 atlas (112 s.) : ca 139 barev. map ; 30 cm
 • ČEMAN, Róbert. Školní atlas světa. 1. vyd. Překlad Mojmír Kohut. Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 2008, 256 s. ISBN 978-808-0671-914.
 • Školní atlas České republiky [kartografický dokument] / [vydala a zpracovala Kartografie Praha ; odpovědná redaktorka Pavla Tesaříková]. -- 1. vyd.. -- Měřítka různá. -- Praha : Kartografie, 2000. -- 1 atlas (32 s.) : barev. ; 30 cm
 • Školní atlas [kartografický dokument] : Česká republika a Evropa / [vydal a zpracoval SHOCart ; odpovědný redaktor Pavel Šára, Pavla Tesaříková]. -- Měřítka různá. -- Vizovice : SHOCart, 2005. -- 1 atlas (65 s.) : ca 54 barev. map ; 30 cm

Legenda:

 • červená barva: povinná literatura, bude využívána při hodinách
 • černá barva: základní literatura pro daný předmět, učitel na ni může při výuce odkazovat, jde o základní pramen pro samostudium
 • modrá barva: zajímavá literatura vhodná na doplnění učiva

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout