Gymnázium Třeboň

Výuka matematiky

 Vyučující matematiky

Vyučující Učí ve třídách
Ivana Čurdová M 2, 3, SMA 3 + VIII, 4 + VIII, CMA IV
Martin Krynický M I, 4, CMP 4
Jitka Mašková M II, VIII, 1, CMP VIII
Miroslava Tomanová M IV, VI, VII
Petra Augstenová M III, V

 

Hodinová dotace matematiky

Osmileté gymnázium
I 5
II 5
III 4
IV 3
V 5
VI 5
VII 4
VIII 3
Čtyřleté gymnázium
1 5
2 5
3 4
4 3

 

Semináře z matematiky

Hodinová dotace seminářů z matematiky

SMA VII+3 2
SMA VIII+4 3

 Náplň seminářů

V semináři nabízeném pro 3. ročník a septimu rozšiřujeme výuku o základy diferenciálního a integrálního počtu. Cílem je žáky seznámit na naučit pracovat se spojitostí funkce, limitami, derivacemi a integrály. Důraz je kladen na výpočty, ale i na hlubší porozumnění funkcím a jejich vlastnostem. Uvedená témata jsou součástí témat profilové části maturitní zkoušky.

V semináři nabízeném maturitním ročníkům se zabýváme vektory a vektorovými prostory, maticemi a determinanty (jedná se o základ lineární algebry), dále pak analytickou geometrií v prostoru a komplexní čísla. Ve zbývajícím čase pak prohlubujeme a opakujeme středoškolskou látku. Uvedená témata jsou součástí témat profilové části maturitní zkoušky.

Semináře slouží i jako příprava na vysoké školy technického, přírodovědného a ekonomického směru.

Cvičení z matematiky

Hodinová dotace cvičení z matematiky

CMA IV 1
CMP VIII, CMP 4 1

 Náplň cvičení

Cvičení v kvartě slouží slabším žákům pro procvičení a upevnění látky.

Cvičení v maturitních ročnících je zaměřené na procvičení látky vyššího gymnázia a přípravu k maturitním a přijímacím zkouškám. Žáci si kultivují své analytické a vyjadřovací schopnosti, rovněž se připravují na testovou formu zkoušek.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout