Gymnázium Třeboň

Charakteristika matematiky

Matematika je jednou z nejstarších oblastí, kterou lidstvo vybudovalo ve vědeckou disciplínu. Souvisí to s její rozsáhlou škálou aplikací v přírodovědných, technických, ale i humanitních oborech, ve finančnictví, obchodu nebo umění.


Jedním z cílů její výuky na gymnáziu je představit ty nejdůležitější oblasti matematiky, které se používají v různých činnostech nebo popisují vztahy kolem nás. Rovněž se žáci seznámí s hlavními myšlenkami, které z matematiky činí vědní obor.


Vzdělávání v matematice také působí na charakterové vlastnosti žáka, činí ho vytrvalejším a přesnějším v myšlení, učí ho hledat argumenty pro podporu určitých tvrzení, či naopak chyby v jejich odůvodňování, a správně a přesně je vyjadřovat. Výuka matematiky se snaží i vyvolat radost žáků z dobře vyřešených úloh a problémů, rozvíjet jejich estetické cítění a porozumění světu, svému okolí, lidské společnosti. Budou tak moci tradice a historické dědictví matematiky použít v nových souvislostech a rozmanitých situacích, které jim jejich budoucí život přichystá.
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout