Gymnázium Třeboň

Fj - možnosti studia

V současné době se na našem gymnáziu francouzština nabízí jako další volitelný cizí jazyk. 

Žáci v osmiletém studijním programu si mohou francouzštinu zvolit od sekundy s dvouhodinovou týdenní dotací, která je od kvarty navýšena o jednu hodinu týdně.

Žáci ve čtyřletém studijním programu si mohou francouzštinu zvolit od prvního ročníku s tříhodinovou týdenní dotací.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout