Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Připravované akce v rámci německého jazyka

Předmětová komise německého jazyka organizuje v tomto školním roce několik zajímavých akcí, které jsou určeny pro mnohé žáky třeboňského gymnázia a spřátelených škol.
Některé aktivity se již naplňují, jiné jsme předběžně naplánovali.
Zde je jejich stručný popis:
·     20. 9. 2019 se koná beseda s bývalou žákyní našeho gymnázia Klárou Otepkovou, studentkou Vídeňské univerzity, o studiu v zahraničí a možnosti zapojit se do studentských akcí v rámci Erasmu. Zúčastní se jí žáci VI. – VIII., 3. a 4. ročníků.
 
·         Zprostředkován je již také měsíční studijní pobyt dvou žáků (VII. a VIII.) na gymnáziu v severoněmeckém městě Uetersenu. Oba se vrátí určitě nabyti novými vědomostmi a postřehy a se zdokonaleným německým jazykem.
 
·         V těchto dnech probíhá zápis žáků na výměnný pobyt pořádaný ve spolupráci s gymnáziem ve městě Gerstungen. Těšte se na společně prožité dva týdny ve středním Německu a jižních Čechách s novými přáteli a pestrým programem. Tato akce se týká všech žáků vyššího gymnázia. Bližší informace a zápis u Mgr. Milady Benedové.
 
·         V jednání je spolupráce s rodilou mluvčí Alex Prager, učitelkou AJ a DĚJ z bavorské školy Schulzentrum Waldkirchen, která by se moc ráda zapojila v říjnu / listopadu do několika hodin výuky německého jazyka na naší škole.
 
·         V období oslav 30. výročí revoluce roku 1989 chceme uspořádat přednášku s besedou Mgr. Jarmily Ďoubalové o situaci v socialistickém východním Německu ve srovnání s Českou republikou. Určeno pro návštěvníky seminářů německého jazyka a literatury a společenských věd.
 
·         Byli bychom moc rádi, kdyby se podařilo uskutečnit exkurzi žáků do Muzea vysídlených obcí Novohradska ve vesnici Kamenná s podtématem česko-německé vztahy a vystěhovalectví. (V rámci předmětů NJZ a DĚJ.)
 
·         V období dnů otevřených dveří na našem gymnáziu rádi přivítáme učitele a žáky partnerských základních škol i jiných, s kterými si vyměníme zkušenosti a připravíme společně pro všechny přitažlivý program.
 
·         Každým rokem se zapojujeme do soutěží v německém jazyce a konverzaci. Těším se na další šikovné odvážlivce, kteří budou skvěle reprezentovat naši školu.
 
Přeji všem zúčastněným hezké zážitky.
 
Mgr. Milada Benedová

    

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Jarní prázdniny 2022

14. 3. - 18. 3. 2022

Pololetní prázdniny

4. února 2022

Školní kolo DO

Školní kolo dějepisné olympiády: úterý 18. ledna 2022 od 14.10 hodin v učebně dějepisu

>> více

Uzavření klasifikace a docházky za 1. pololetí

V pátek 21. ledna 2022 k poslední vyučovací hodině

Přijímací zkoušky nanečisto

sobota 22. ledna 2022 od 9:00

>> více

Předávání výpisů vysvědčení

Pondělí 31. ledna 2022

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň