Gymnázium Třeboň

Připravované akce v rámci německého jazyka

Předmětová komise německého jazyka organizuje v tomto školním roce několik zajímavých akcí, které jsou určeny pro mnohé žáky třeboňského gymnázia a spřátelených škol.
Některé aktivity se již naplňují, jiné jsme předběžně naplánovali.
Zde je jejich stručný popis:
·     20. 9. 2019 se koná beseda s bývalou žákyní našeho gymnázia Klárou Otepkovou, studentkou Vídeňské univerzity, o studiu v zahraničí a možnosti zapojit se do studentských akcí v rámci Erasmu. Zúčastní se jí žáci VI. – VIII., 3. a 4. ročníků.
 
·         Zprostředkován je již také měsíční studijní pobyt dvou žáků (VII. a VIII.) na gymnáziu v severoněmeckém městě Uetersenu. Oba se vrátí určitě nabyti novými vědomostmi a postřehy a se zdokonaleným německým jazykem.
 
·         V těchto dnech probíhá zápis žáků na výměnný pobyt pořádaný ve spolupráci s gymnáziem ve městě Gerstungen. Těšte se na společně prožité dva týdny ve středním Německu a jižních Čechách s novými přáteli a pestrým programem. Tato akce se týká všech žáků vyššího gymnázia. Bližší informace a zápis u Mgr. Milady Benedové.
 
·         V jednání je spolupráce s rodilou mluvčí Alex Prager, učitelkou AJ a DĚJ z bavorské školy Schulzentrum Waldkirchen, která by se moc ráda zapojila v říjnu / listopadu do několika hodin výuky německého jazyka na naší škole.
 
·         V období oslav 30. výročí revoluce roku 1989 chceme uspořádat přednášku s besedou Mgr. Jarmily Ďoubalové o situaci v socialistickém východním Německu ve srovnání s Českou republikou. Určeno pro návštěvníky seminářů německého jazyka a literatury a společenských věd.
 
·         Byli bychom moc rádi, kdyby se podařilo uskutečnit exkurzi žáků do Muzea vysídlených obcí Novohradska ve vesnici Kamenná s podtématem česko-německé vztahy a vystěhovalectví. (V rámci předmětů NJZ a DĚJ.)
 
·         V období dnů otevřených dveří na našem gymnáziu rádi přivítáme učitele a žáky partnerských základních škol i jiných, s kterými si vyměníme zkušenosti a připravíme společně pro všechny přitažlivý program.
 
·         Každým rokem se zapojujeme do soutěží v německém jazyce a konverzaci. Těším se na další šikovné odvážlivce, kteří budou skvěle reprezentovat naši školu.
 
Přeji všem zúčastněným hezké zážitky.
 
Mgr. Milada Benedová

    

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout