Gymnázium Třeboň

Výměnný pobyt Třeboň ČR – Goslar SRN 2023

Ve školním roce 2023-2024 pořádá naše škola výměnný pobyt žáků ve spolupráci se střední školou německého města Goslar (blízko Hannoveru). Goslarské gymnázium je stejně jako to naše školou přidruženou k síti škol ASPnet UNESCO - i díky tomuto spojenectví jsme začali v loňském roce plánovat výměnné pobyty. V listopadu loňského roku se totiž čtyři naše žákyně vydaly spolu s p. uč. Petrem Kopečkem na návštěvu tohoto historického dolnosaského města Goslaru v rámci společného projektu a právě zde začala naše intenzivní spolupráce s německou školou.

Celkem 14 našich žáků bude v týdnu od 4. do 11. října 2023 hostit ve svých rodinách německé žáky, aby se seznámili s našimi zvyklostmi a kulturou a hlavně aby navázali nová přátelství. Skupina německých žáků bude spolu se svými pedagogy navštěvovat i výuku na našem gymnáziu, prosíme všechny třídy, aby naše hosty přijali mezi sebe a ukázali jim ty nejzajímavější stránky studia u nás.

Pro naše německé hosty máme připraven bohatý program a moc se těšíme na jejich návštěvu. Druhá část výměnného pobytu, tzn. výjezd našich žáků do Německa, proběhne v termínu od 2. do 9. dubna 2024. Akce zaštiťuje předmětová komise německého jazyka za účasti Milady Benedové a Štěpánky Otepkové, které budou hostit dva německé učitele.

Výměnné pobyty mají na naší škole hlubokou tradici, přejeme tomuto ročníku a všem jeho účastníkům krásné zážitky!

Milada Benedová a Štěpánka Otepková

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout