Gymnázium Třeboň

Tvůrčí dílna UNESCO v Dolním Sasku

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu UNESCO „Young Climate Action for World Heritage“, který zaštiťuje Německá komise pro UNESCO a německá síť ASP UNESCO. Do tohoto projektu, který je věnován německým lokalitám zapsaným do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO, jsou zapojeny vedle německých škol rovněž školy ze sousedních států, včetně České republiky. Jednou ze dvou zúčastněných českých škol je právě třeboňské gymnázium.
Ve dnech 8.- 11. 11. 2022 se v dolnosaském historickém městě Goslar setkali zástupci tří škol přidružených k organizaci UNESCO, jež se budou věnovat problematice hornictví a vodního managementu v Harzu a městu Goslar. Vedle třeboňského gymnázia tu byli i žáci z dvou německých gymnázií – v Goslaru a Osterode. Na školu zastupovaly čtyři žákyně 2. ročníku – Kateřina Kubíčková, Adina Přibylová, Aneta Vrchotová a Anna Wegenkittlová, jako pedagogický doprovod s nimi přijel Petr Kopeček. Jednacím jazykem celého projektu byla angličtina.
Pestrý program se týkal hlubšího poznávání oblasti Horního Harzu, která je pod patronací organizace UNESCO především pro unikátní důlní krajinu v oblasti Rammelsberg a pro mimořádně zachovalé středověké hornické město Goslar. Vedle několika exkurzí a prohlídek se všichni žáci zapojili i do řady aktivit a seminářů vedoucích k hlubšímu pochopení myšlenky udržitelného rozvoje dané oblasti, společně také přišli s řadou konkrétních podnětů pro ekologicky zaměřenou práci u nás v Třeboni.
Z pedagogů třeboňského gymnázia se na projektu dále podílí Štěpánka Otepková (praktická realizace projektu) a Václav Pražák (komunikace v rámci ASP UNESCO), kterým by účastníci výjezdu do Německa chtěli poděkovat za zorganizování účasti naší školy na této jedinečné akci.

Text: P. Kopeček, V. Pražák, foto: P. Kopeček

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout