Gymnázium Třeboň

Charakteristika předmětu

Cílem výuky anglického jazyka na gymnáziu je vytvořit u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa, naučit je užívat jazyk k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem.
Anglický jazyk chápeme jako prostředek dorozumění, jako zprostředkovatel kulturního bohatství i jazykových oblastí přesahujících oblast žákova mateřského jazyka. Zároveň je předmětem jazykového studia, sloužící i k rozvoji žákova myšlení a formování jeho osobnosti včetně mezilidských vztahů. Předmět je v primě osmiletého studia doplněn volitelným předmětem cvičení z anglického jazyka, nebo předmětem aktivity v anglickém jazyce, od sexty, resp. 2. ročníku konverzací v anglickém jazyce.
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout