Gymnázium Třeboň

Německý jazyk - aktivity

Knihovna


Žákům i všem ostatním, kteří mají chuť přečíst si knihu v němčině, je k dispozici knihovna německé literatury. Její součástí jsou originální klasická německá díla, zjednodušená literatura (na jazykové úrovni A1 - C1) i knihy světových autorů přeložené do němčiny.

Knihovna je každým rokem obohacována o nové tituly.

 

Soutěže


Žáci naší školy se každoročně účastní okresního (ev. krajského) kola soutěže v německém jazyce a krajské soutěže v německé konverzaci. Tradičně obsazují přední místa.


Mezinárodní projekty


Výměnný pobyt Třeboň - Uetersen/Gerstungen/ Goslar - SRN

Navazujeme na dlouholetou tradici, přerušenou covidovými roky, při které se každé dva roky tradičně konaly výměnné pobyty mezi žáky našeho gymnázia a žáky z německého Uetersenu. Nosnými body programu bylo oboustranné seznámení se s hostitelskou zemí, navázání přátelských kontaktů s vrstevníky z cizí země a upevnění spolupráce mezi oběma školami. 

V tomto školním roce jsme navázali kontakt se školou v německém městě Goslar a plánujeme novou podobu výměnných pobytů s touto školou ve školním roce 2023/2024 a příštích. Ve dnech 3. - 10. 10. 23 přivítáme německé studenty v Třeboni. Naši žáci se podívají do Německa 2. - 9. 4. 24. Bližší informace u Mgr. Milady Benedové.

 

Studijní pobyt – Uetersen / Gerstungen/Goslar - SRN, Deutschlandsberg - Rakousko
Nejzdatnější žáci německého jazyka mají možnost využít nabídky jednoho z partnerských gymnázií   strávit čas studiem na jejich škole.  Je to velmi dobrá příležitost pro zdokonalení jazyka a lepší poznání německé kultury. 

Každoročně se objevují další akce, které z různých hledisek obohacují žáky hovořící německy: např. návštěva divadelního představení v německém jazyce, besedy se zajímavými osobnostmi, vyučování hostujícím rodilým mluvčím, zapojení do projektů přeshraniční spolupráce aj.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout