Gymnázium Třeboň

Školní šifrovací soutěž 2013-2014

Pravidla a průběh soutěže

Kontaktní část soutěže

Zadání a řešení korespondenční části soutěže

Odkazy

 

Pravidla a průběh soutěže

Školní šifrovací soutěž v roce 2013-2014 se bude konat ve dvou částech, kontaktní a korespondenční.

Kontaktní část

Jednou měsíčně v úterý odpoledne se uskuteční setkání, během něhož proběhne krátká přednáška následovaná luštěním sady šifer. Tyto šifry se obvykle budou týkat tématu přednášky.

 • Šifry budou poměrně jednoduché. Jejich cílem je představit různé typy šifer a různé luštitelské metody.
 • Řešením šifry (heslo) je vždy smysluplné slovo nebo výpověď (sousloví, věta, číslo atp.).
 • Používá se anglická abeceda (bez CH, háčků a čárek, má 26 písmen), pokud není uvedeno jinak nebo to není jasné z kontextu. Dále se může použít Morseova abeceda nebo Braillovo písmo.
 • Řešení se odevzdává na papírku. V žádném případě jej neříkejte nahlas! Mohli by ho slyšet i ostatní účastníci.
 • K luštění těchto šifer je možné použít psací a rýsovací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo či lepící pásku, kalkulačku, popřípadě rozdané nebo předem doporučené pomůcky. Zvláště doporučujeme mít v zásobě bílý i čtverečkovaný papír. Před luštěním je dobré být přiměřeně občerstven, hladovému ani přejedenému se dobře nepřemýšlí...

Korespondenční část

Korespondenční část sestává ze sad šifer, které jsou náročnější, ale je na ně podstatně více času.

 • Zadání sad budou zveřejňována na nástěnce matematiky a na stránce šifrování. S novou sadou se na stránce šifrování objeví i řešení předchozí sady.
 • Každý řešitel řeší sám. K řešení šifer můžete použít jakékoliv prostředky, které nejsou v rozporu se zákony ČR nebo dobrými mravy.
 • Používá se anglická abeceda (bez CH, háčků a čárek, má 26 písmen), pokud není uvedeno jinak nebo to není jasné z kontextu. Dále se může použít Morseova abeceda nebo Braillovo písmo.
 • Řešením šifry (heslo) je vždy smysluplné slovo nebo výpověď (sousloví, věta, číslo atp.). Řešitel ho předá na papíru (se jménem a třídou) K. Pazourkovi nebo pošle mailem na kpazourek(zavinacc)gymtrebon.cz (v předmětu mailu napište „Šifra + číslo šifry – jméno, třída“, např. „Šifra 1 – Jan Bezejmenný, kvinta“).
 • Řešení je třeba předat nejpozději do termínu uvedeného u dané sady. Řešení šifer je možné odevzdávat průběžně, postupně. Pokud bude řešení šifry nesprávné, bude to řešiteli sděleno, aby mohl chybu opravit.
 • Za vyřešenou šifru dostane řešitel počet bodů, který je zapsán u zadání příslušné šifry. Přehled získaných bodů bude viset na nástěnce matematiky. Vyhraje ten, kdo nasbírá za všechny šifry nejvíce bodů.

 Kontaktní část soutěže

Setkání 1

Doba a místo konání: 1. 10. 2013 od 14.15 v učebně tercie.

Úvodní setkání sloužilo jako seznámení jednak s průběhem celé soutěže a jednak s nejčastějšími typy šifer, které se objevují v šifrovacích hrách.

Luštěné šifry. Jejich řešení.

 

Setkání 2

Doba a místo konání: 19. 11. 2013 od 14.15 v učebně tercie.

Druhé setkání bylo zaměřeno na Morseovu abecedu, její vznik i historii. Ukázali jsme si šifry, které morseovku využívají, i když jsou různých typů - klasická znaková šifra, grafická, anebo asociační šifra.

Luštěné šifry. Jejich řešení.

 

Setkání 3

Doba a místo konání: 10. 12. 2013 od 14.15 v učebně primy.

Tentokrát jsme se soustředili na substituční šifry, tedy šifry, ve kterých se znaky či jejich skupiny nahrazují jinými znaky. V přednášce byla vedle historických šifer představena i frekvenční analýza, pomocí které se dají monoalfabetické substituce luštit.

Luštěné šifry. Jejich řešení.

 

Setkání 4

 Doba a místo konání: 21. 1. 2014 od 14.15 v učebně tercie.

Zabývali jsme se kódy a kódováním v rekreačním šifrování, zejména Braillovým písmem, binární abecedou, ASCII kódem nebo čárovými kódy.

Luštěné šifry. Jejich řešení.

 

Setkání 5

 Doba a místo konání: 18. 2. 2014 od 14.15 v učebně tercie.

V přednášce i při luštění šifer jsme se věnovali využití různých mřížek, tabulek, bludišt a labyrintů v rekreačním šifrování.

 Luštěné šifry. Jejich řešení.

 

Setkání 6

 Doba a místo konání: 11. 3. 2014 od 14.15 v učebně tercie.

Setkání bylo zaměřeno na předměty v šifrovacích hrách. Při samotném luštění šifer se pak používala šifrovací kostka.

Luštěné šifry. Šifrovací kostka. Řešení šifer.

 

Setkání 7

Doba a místo konání: 15. 4. 2014 od 14.15 v učebně tercie.

Setkání se soustředilo na využití mapy v šifrovacích hrách, a to jak pro označení dalšího stanoviště, tak ve formě grafické šifry.

Luštěné šifry. Využitá mapa. Řešení šifer.

 

Setkání 8

Doba a místo konání: 13. 5. 2014 od 14.15 do 16.00 v učebně tercie.

Setkání se věnovalo asociačním šifrám a využití asociací v šifrování vůbec.

Luštěné šifry. Řešení šifer.

 

Setkání 9

Doba a místo konání: 10. 6. 2014 od 14.15 do 16.00 v učebně PC2.

Setkání bylo zaměřeno na internetové šifrovací soutěže a v nich použité šifry a na využití internetu v rekreačním šifrovaní obecně.

Luštěné šifry. Řešení šifer.

 

Setkání 10

Doba a místo konání: 17. 6. 2014 od 14.00 do 15.30 v učebně septimy.

Závěrečné setkání ve školním roce 2013-2014. A o čem jiném než o závěrečných šifrách...

 

Korespondenční část soutěže - zadání a řešení

Sada 1

(Zveřejněna: 2.10. 2013, termín odevzdání: 31.10. 2013, 23:59) Zadání. Řešení.

 

Sada 2

(Zveřejněna: 12.11. 2013, termín odevzdání: 3.12. 2013, 23:59) Zadání. Řešení.

 

Sada 3

(Zveřejněna: 16.12. 2013, termín odevzdání: 7.1. 2014, 23:59) Zadání. Řešení.

 

Sada 4

(Zveřejněna: 13.1. 2014, termín odevzdání: 11.2. 2014, 23:59)  Zadání. Řešení.

 

Sada 5

(Zveřejněna: 21.2. 2014, termín odevzdání: 18.3. 2014, 23:59) Zadání. Řešení.

 

Sada 6

(Zveřejněna: 27.3. 2014, termín odevzdání: 15.4. 2014, 23:59) Zadání. Řešení.

 

Sada 7

(Zveřejněna: 26.4. 2014, termín odevzdání: 20.5. 2014, 23:59) Zadání. Řešení.

 

Sada 8

(Zveřejněna: 27. 5. 2014, termín odevzdání: 16. 6. 2014, 23:59) Zadání. Řešení.

 

Sada 9

(Zveřejněna: 25. 6. 2014, termín odevzdání: 20. 7. 2014, 23:59) Zadání. Řešení.

 

Sada 10

(Zveřejněna: 18. 7. 2014, termín odevzdání: 28. 8. 2014, 23:59) Zadání.

 

Sada 11

(Zveřejněna: 27. 8. 2014, termín odevzdání: 20. 9. 2014, 23:59) Zadání. Řešení.

 

Odkazy

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout