Gymnázium Třeboň
Nacházíte se zde: Úvodní stránka / Aktivity / Kurzy

Adaptační kurzy 2023

Prožitkové adaptační kurzy pro primu a 1. ročník

Prožitkové adaptační kurzy organizujeme již mnoho let v osvědčeném prostředí malebného jihočeského Římova vždy v prvních školních dnch prvních ročníků. Program kurzů stavíme sami tak, aby jím bez problémů prošel každý nový žák a aby měl příležitost maximálně poznat své nové spolužáky, některé učitele - a možná trochu jinak i sám sebe. Prosíme žáky 1. ročníku, kteří odjíždějí na kurz hned v pondělí 4. září, aby si dokumenty v příloze ještě jednou pečlivě spolu s rodiči prostudovali a dokument Zdravotní deklarace odevzdali před odjezdem 4. září nejlépe ještě ve škole. Žáci primy dostanou první školní den všechny podrobné isntrukce včetně dokumentů k vyplnění (kromě termínů, presonálního zajištění a způsobu dopravy budou obdobné jako ty, které jsou níže v příloze) - přinesou je v úterý 5. září.

Termíny - 1. ročník -  pondělí 4. 9. - středa 6. 9. 2023,

                 prima - středa 6. 9. (odjezd společně autobusem v 18:30 od gymnázia) - pátek 8. 9. 2023 (vlastní doprava, příjezd rodičů do Římova cca v 15:00 - bude ještě upřesněno)

Místo: Římov a okolí, ubytovna TJ Sokol Římov

Program akce pro 1. ročník:

1. den:

16.00 – příjezd žáků a rodičů do Římova (vlastní doprava), 16.00 – 18.00 společné aktivity, 18.30 – 19.00 – odjezd rodičů z Římova, 19.30 - večerní blok aktivit

2. den:

8.00 – snídaně, 9.00 – 12.00 dopolední blok aktivit, 12.00 – 13.00 oběd, 14.00 – 18.00 odpolední blok aktivit, 18.00 – 19.00 večeře, 19.00 - večerní blok aktivit

3. den:

8.00 – snídaně, 9.00 – 12.00 dopolední blok aktivit, 12.00 – 13.00 oběd, 14.00 – 17.00 odpolední blok aktivit, zakončení kurzu, 18.00 – objezd z Římova objednaným autobusem. Předpokládaný návrat do Třeboně 18.30

Za organizaci akce zodpovídá (vedoucí akce): Martin Krynický

Určené dohledy:  pro 1. ročník Monika Lexová, pro primu Matěj Vačkář (třídní učitelé, zajištění programu), Tereza Maříková (školní psycholožka), 6 studentů starších ročníků (zajištění programu)

Určená doba a místo shromáždění žáků 1. ročníku - 1. den v 16.00 v Římově na místě konání kurzu (mapa v příloze Poučení, zajištění akce). Prosíme rodiče, aby přijeli spolu se svými dětmi na začátek akce a zúčastnili se slavnostního zahájení a části programu. Odjezd rodičů ve středu cca v 18.30 hodin.

Určená doba a místo ukončení akce: 3. den v 18:30 – 19:00 příjezd před školu

Určená doba a místo shromáždění žáků primy - 1. den společný odjezd v 18:30 od gymnázia, 3. den si rodiče pro žáky přijedou cca v 15:00 do Římova, prosíme rodiče, aby pro žáky přijeli osobně, bude pro ně připraven krátký program. 

Určená doba a místo ukončení akce: 3. den - cca v 17:00, Římov

Předpokládané náklady žáka na akci: 1 000,- Kč (ubytování v ubytovně TJ Sokol Římov, strava v místní restauraci, doprava zpět autobusem, zajištění programu). 100 Kč bude vybráno v hotovosti, 900 Kč zaplaceno z Online pokladny – vložte na účet on-line pokladny do konce srpna 2023. Přebytek zůstane na individuálních účtech v on-line pokladně k možnému dalšímu využití. Vyúčtování akce bude k nahlédnutí u psycholožky Terezy Maříkové.

Důležité – každý žák 1. ročníku přiveze s sebou do Římova v rámci svých možností na papírovém tácku dle vlastní fantazie čerstvé a chutné občerstvení, které může nabídnout ostatním (= pověstný římovský stůl jako první večeře).


Zápis o poučení žáků o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví a seznámení s možnými riziky při akci (osnova poučení v příloze), poučení provedou třídní učitelé před konáním kurzů.

Případné připomínky zák. zástupce žáka k akci směrujte nejlépe e-mailem třídnímu učiteli nebo vedení školy.

Zde můžete nahlédnout, jak vypadal adaptační kurz primy a 1. ročníku v loňském školním roce.

ako

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout