Gymnázium Třeboň

Dějepis

Na gymnáziu pracuje dějepisná předmětová komise, která se stará o praktickou realizaci výuky
(tvorba tematických plánů, výběr exkurzí, organizace předmětových soutěží apod.)
 

Mgr. Václav Pražák

(dějepis V., 1., 2. ročník, seminář z dějepisu 4. a VIII. ročník)
Předseda předmětové komise

Mgr. Vilém Roženský

(dějepis I. a II. ročník)

Mgr. Matěj Vačkář

(dějepis  III., IV., VI., VII. a 3 ročník)

 

 

„Člověk, který nezná historii, je jako list, který netuší, že roste na stromě.“
Michael Crichton, Proud času
 

Výuka dějepisu na třeboňském gymnáziu probíhá ve všech ročnících s dotací dvou vyučovacích hodin týdně. Pro zájemce z maturitních ročníků je navíc určen seminář z dějepisu, v jehož rámci probíhají rovněž otevřené přednášky pro žáky z ostatních tříd a veřejnost. V rámci výuky se žáci seznámí s dějinami od pravěku až po konec 20. století. Vzhledem k významu jihočeského regionu pro českou historii jsou události z obecných dějin vsazovány do kontextu s lokálním prostředím. Nedílnou součástí výuky jsou rovněž specializované exkurze, které se u žáků tradičně těší velké oblibě.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout