Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

Seznamte se s krítérii přijímacího řízení do primy (osmileté gymnázium) a 1. ročníku (čtyřleté gymnázium) pro školní rok 2020/2021 a s dalšími podrobnostmi organizace přijímacího řízení, včetně informací MŠMT k možné aplikaci podpůrných opatření.

Odevzdání přihlášek do 2. března 2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají ve dvou termínech:

čtyřleté studium   

  • 1. termín        úterý 14. dubna 2020
  • 2. termín       středa 15. dubna 2020

  osmileté studium

  •  1. termín        čtvrtek 16. dubna 2020
  •  2. termín       pátek 17. dubna 2020

Náhradní termíny pro oba obory:

  • 1. termín        středa 13. května 2020
  • 2. termín       čtvrtek 14. května 2020

Místo konání JPZ

- v 1. termínu zkoušek na škole uvedené v 1. pořadí

- ve 2. termínu zkoušek na škole uvedené ve 2. pořadí

pozn. pokud uchazeč podá současně přihlášku na G se sportovní přípravou, koná 1. termín JPZ tam

----------------------------------------------------------------------------------

- tiskopis příhlášky naleznete zde

- přijímací zkoušky nanečisto u nás již proběhly

- každý uchazeč může konat JPZ ve dvou termínech

- započítává se pouze lepší výsledek každého testu, není možné přihlížek k horšímu výsledku

- ve středu 29. 4. 2020  v době od 8 do 14.00 mohou zákonní zástupci uchazečů podle §38 správního řádu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. Seznam přijatých uchazečů v tuto dobu k dispozici ještě NEBUDE

Zveřejnění výsledků - ve čtvrtek 30. dubna 2020 ráno (cca 8.00)

Anna Kohoutová

V Třeboni dne 28. ledna 2020

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny 9.04.2020

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň