Gymnázium Třeboň
Nacházíte se zde: Úvodní stránka / O Škole / Sponsoring

OŽIVENÍ HISTORICKÉ BUDOVY TŘEBOŇSKÉHO GYMNÁZIA

Představení unikátní studie, která nabízí možnost první systematické rekonstrukce budovy třeboňského gymnázia od jejího postavení v roce 1906.

Budova gymnázia byla postavena v roce 1906 a od té doby neprošla žádnou významnější rekonstrukcí. Nejvýraznější změnou prošla v roce 1998, kdy byla otevřena nová tělocvična, postavená na místě školního dvora.

V roce 2013 vznikla v třeboňském Ateliéru Svět rozsáhlá studie, nabízející první systematickou rekonstrukci budovy gymnázia. Důvodů, které vedly k jejímu vzniku, je více.
Za dlouhá desetiletí se nároky na studium nepoměrně zvýšily, pokud chceme být po všech stránkách konkurenceschopní, pokud chceme do Třeboně přitáhnout zajímavé studenty a nabídnout jim po všech stránkách atraktivní studium, musíme této vizi přizpůsobit i prostorové podmínky, které škola může nabídnout.

Studium na třeboňském gymnáziu má obrovský potenciál – může využívat nepřeberných výhod v podobě spolupráce s odbornými pracovišti ČSAV (biologie) nebo s místním rozsáhlým archivem (dějepis). Třeboň je součástí unikátní biosféry CHKO Třeboňsko, její jedinečné umístění může využívat výhod blízkosti hranic s Rakouskem. Třeboň je město s bohatou historií, díky rozvinutému lázeňskému komplexu a čilému cestovnímu ruchu přitahuje ročně stovky zajímavých osobností, které zde nalézají uplatnění.

Jsme si vědomi toho, že realita českého školství se nemůže přizpůsobovat stavu a možnostem stávající situace. Mělo by to být přesně naopak. Chceme držet krok s nejmodernějšími trendy ve vzdělávání, chceme našim žákům nabídnout maximálně motivující a inspirativní prostředí ke studiu. Našim cílem je zdůraznit výjimečnost a unikátnost budovy, kterou chceme naplnit co nejlepšími studenty. Chceme ještě více propojit instituci gymnázia s městem Třeboň, škola musí být i nadále v pozici vzdělanostního centra regionu.


Součástí studie je seznámení se 7 kroky rekonstrukce budovy, jež je možno realizovat nezávisle na sobě:

  • Půdní vestavba nových učeben a universálního multimediálního sálu, včetně navázání centrálního schodiště ze třetího podlaží (rozšíření výuky a zpřístupnění veřejnosti)
  • Nový vstup a výstup ze suterénu na jižní straně objektu (provozní účely)
  • Nový komunikační uzel pro přístup zdravotně postižených osob (rozšíření přístupnosti)
  • Vytvoření nové komunikační zóny (včetně parkovacích míst) na severní straně školního dvora (výuka pod širým nebem, volnočasové aktivity, školní shromaždiště)
  • Zastřešení stávajících teras v atriích pro potřeby výuky (postgraduální studium, biologie, výstavní prostory, odborné semináře)
  • Opětovné provedení střešní vyhlídky – observatoře (všeobecná nadstavba)
  • Nezbytně potřebné provozní a technické úpravy objektu (např. snížení energetické náročnosti)

 Možnost sponzoringu

Realizace rekonstrukce budovy se neobejde bez významné finanční podpory nejen našeho zřizovatele. Rozhodli jsme se proto za tímto účelem oslovovat i soukromé dárce. Každý, komu záleží na rozvoji třeboňského gymnázia a vidí v našem záměru smysl, může přispět jakýmkoliv finančním obnosem na účet školy č. 180921340/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte: Dar na rekonstrukci gymnázia + vaše jméno. Zároveň je nutné toto oznámit na adresu rvesela@gymtrebon.cz, neboť musíme Váš dar evidovat jako tzv. účelový a doložit jej jménem dárce. Na základě tohoto obdržíte potvrzení o přijetí daru.

Titulní strana studieSeverozápadní úprava - vizualizaceJihozápadní úprava - vizualizaceTerasa - vizualizacePřednáškové prostory - vizualizacePřednáškové prostory - vizualizaceUčebna - vizualizaceUčebna - vizualizaceVnitřní prostory - vizualizaceVnitřní prostory - vizualizaceVnitřní prostory - vizualizaceZastřešení terasy - skica

 

 


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout