Asociace středoškolských klubů České republiky s.r.o.

ASK logo

Středoškolský klub při Gymnasiu v Třeboni byl zřízen 6. 10. 1994, je členem Asociace středoškolských klubů České republiky. Je to zájmové sdružení se samostatnou právní subjektivitou pro rozvíjení aktivit mládeže. Hlavním cílem je rozvíjení různých forem vědeckotechnické a kulturní činnosti mládeže, vyhledávat mladé talenty a vytvářet pro jejich další rozvoj odpovídající podmínky.

Činnost klubu a jeho hospodářsko-právní výdaje jsou hrazeny z dotací MŠMT ČR. Dotace na rok 2016 byla 22500 Kč, přičemž na ústředí ASK ČR jsme poslali příspěvky v hodnotě 7550 Kč (100 Kč na žáka, 10 Kč na vedoucí kroužku). K 1. říjnu 2016 jsme měli 75 členů z řad žáků a 5 vedoucích kroužku. Každý rok k 31. 11. zasíláme vyúčtování dotací na ústředí ASK ČR.

Ze získaných finančních prostředků jsme nakoupili volejbalové míče, florbalové hole, florbalové vesty, rukavice, míčky, šachové hodiny, plastové zahradní šachy, společenské deskové hry, např. Alien Frontiers, Gladiatori, Winter, The Convoy, dále platíme předplatné časopisu Počítač pro každého.

Odpovědnost za činnost klubu má vedoucí klubu, kterým je v současné době RNDr. Ivana Kubínová. Odpovědnost za činnost jednotlivých klubů v rámci celého klubu mají jednotliví vedoucí. Všechny kroužky mají pravidelné schůzky alespoň jedenkrát týdně. Je velmi pozitivní, že za poslední dva roky se naše členská základna rozrostla o další členy.
 

Přehled činnosti ASK při GT Třeboň

Šachový kroužek

 Vedoucí: Mgr. Martin Rosocha

Den a místo tréninku: pondělí od 13:45, 2 vyučovací hodiny, tj. minimálně do 15:15

Forma: "individuální trénink" většinou v učebně sexty nebo sekundy a v atriu školy, kde jsou od listopadu 2015 umístěny venkovní šachy, které jsme zakoupili z prostředků asociace

Skladba tréninku:

Studenti sehrávají partie mezi sebou. Vybrané partie jsou poté analyzovány prostřednictvím programu Chessbase light.
Prostřednictvím serveru Playchess.com jsou probírány významné partie uplynulého týdne, s případnou analýzou. Ve zbylém čase (20-30 minut) je prezentována vybraná tématika (pěšcové koncovky, věžové koncovky, vybraná zahájení atd.), provázena komentářem a debatována. Tady dochází ke zpětné vazbě a kolektivní výměně zkušeností.

Šachisté se v roce 2016 úspěšně zúčastnili turnaje O pohár tří ředitelů a Přeboru středních škol v šachu se třemi družstvy:

  • 1. družstvo – krajské kolo kat. ZŠ – 15. místo
  • 2. družstvo  – krajské kolo kat. ZŠ – 16. místo
  • 3. družstvo  – krajské kolo kat. ZŠ – 18. místo 

Kroužek moderních společenských her

 Vedoucí: Mgr. Václav Pražák

Termín konání schůzek: úterý od 14.00 hodin (přibližně 90 minut)

Hlavní náplní kroužku je seznámit se a aktivně si zahrát různé typy moderních společenských her, které jsou součástí školní ludotéky nebo patří jednotlivým členům kroužku. Po úvodním vysvětlení pravidel (vedoucím kroužku či jiným obeznámeným hráčem) následuje vlastní hraní a následné zhodnocení jeho průběhu.

Ve školním roce 2016/17 se počty účastníků pohybovaly okolo 15 členů. Vedle pravidelného úterního hraní tvořil kroužek součást programu i při dnu otevřených dveří a hraní společenských her se rovněž stává alternativu k sportovním celoškolním akcím. Náplň kroužku tvoří volné či řízené hraní vybraných moderních společenských her, které jsou majetkem jednotlivých hráčů či součástí školní ludotéky. Pořízení nových her v tomto školním roce bylo možné díky prostředkům poskytnutým ASK.

Sportovní kroužky

Vedoucí: PaedDr. Naděžda Krčálová, Petr Werner, Ing. Mgr. Petra Šálková Dufková, Mgr. Markéta Hájková

Od září 2012 jsou na škole 3 sportovní kroužky, 2 zaměřené na volejbal a 1 zaměřený na florbal, ve školním roce 2014/15 jsme otevřeli ještě kroužek stolního tenisu, ve školním roce 2015/16 přibyl kroužek in-line bruslení, ale skončil kroužek stolního tenisu, ve školním roce 2016/17 pokračují v činnosti všechny kroužky.

Cílem je zvýšit fyzické vybavení žáků a jejich sportovní dovednosti. Hodiny bruslení probíhají většinou v tělocvičně, při příznivém počasí vycházíme i ven (dopravní hřiště aj.). Na začátku každé hodiny se žáci samostatně rozbruslí, po kratičkém protažení dále následuje rušná část v podobě různých honiček s pomůckami i bez nich. Součástí hodin jsou i různé soutěže na aktivaci žáků a stmelení kolektivu, slalomy a další průpravná cvičení na zdokonalení techniky brždění, zatáčení, jízdy vpřed i vzad, překonávání překážek atd. V každé hodině si žáci mají možnost též zahrát nějakou kolektivní míčovou hru dle vlastního výběru např. florbal, upravenou „míčovanou“ atd.

Termín konání schůzek v roce 2016/17:

  •  v pondělí a v úterý od 7:00 - 7:45 - florbal chlapců: vedoucí Petr Werner
  •  v úterý od 7:00 - 7:45 florbal dívek, v pondělí volejbal dívek: vedoucí Naděžda Krčálová
  •  v úterý od 14:15 - 15:30 volejbal dívek: vedoucí Markéta Hájková
  •  v pátek od 14:30 do 15:30 hodin: vedoucí Petra Šálková Dufková 

Kroužek programování

Vedoucí kroužku: RNDr. Ivana Kubínová

Termín konání schůzek: úterý 14.00 – 15.00 hod.

Kroužek je otevřen od školního roku 2014/15.

Ve školním roce 2016/17 hlavní náplní kroužku byla práce s grafickým programem GIMP a výuka základů programování v jazyce Scratch, což je vizuální programovací jazyk, tzn. jazyk, který umožňuje vytvářet programy manipulací s grafickými programovými elementy a ne v textové podobě. Program je určen hlavně pro mladší žáky. Do kroužku se přihlásilo 8 žáků. Zúčastnili jsme se soutěže ScratchCup 2017 (celostátního kola se 122 účastníky), kde jsme obsadili 34. místo, 48. místo a 100. místo.  

Hodnocení činnosti:
Od září roku 2012 jsme opět otevřeli kroužek moderních společenských her, od září 2014 byl nově otevřen kroužek programování, úspěšně pokračuje práce šachového kroužku a všech sportovních kroužků. Všechny kroužky mají pravidelné schůzky alespoň jedenkrát týdně.

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Jarní prázdniny 2022

14. 3. - 18. 3. 2022

Pololetní prázdniny

4. února 2022

Školní kolo DO

Školní kolo dějepisné olympiády: úterý 18. ledna 2022 od 14.10 hodin v učebně dějepisu

>> více

Uzavření klasifikace a docházky za 1. pololetí

V pátek 21. ledna 2022 k poslední vyučovací hodině

Přijímací zkoušky nanečisto

sobota 22. ledna 2022 od 9:00

>> více

Předávání výpisů vysvědčení

Pondělí 31. ledna 2022

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň