Gymnázium Třeboň

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Mohou navštívit školu kdykoli po dohodě s vyučujícím v rámci jejich avizovaných konzultačních hodin, v době třídních schůzek a informačních odpolední, ve dnech otevřených dveří či v době akcí pro veřejnost. Díky využívání platformy MS Teams organizujeme od roku 2020 i on-line třídní schůzky a konzultace. Naprosto zásadním komunikačním prostředkem mezi školou a veřejností jsou webové stránky školy www.gymtrebon.cz, které mají od ledna 2022 novou responsivní podobu. Každý den jsou aktualizovány a přinášejí kompletní informační servis související s organizací školy i se samotným studiem. Dalším důležitým prostředím, které komentuje dění ve škole, jsou časopis GYM a jeho webové stránky www.casopisgym.cz. Důležitým modulem pro rodiče a žáky je program Bakaláři, který jim dovoluje od října 2008 přehledně a pružně informovat o hodnocení on-line. Od r. 2013 škola využívá výhod elektronické třídnice. Velmi dobrá a oboustranně prospěšná je spolupráce se Sdružením rodičů při gymnáziu, díky kterému můžeme rozvíjet i program mimoškolní činnosti našich žáků, můžeme oceňovat jejich nadstandardní výsledky. Škola také úzce spolupracuje se školskou radou.

Významná je naše spolupráce s Centrem Narovinu, prostřednictvím kterého realizujeme adopce na dálku. Některé třídy a také učitelé (jako kolektiv i jednotlivci) poskytují finanční příspěvek vybraným dětem z Indie a Afriky na podporu jejich vzdělávání. Úzce spolupracujeme s Diakonií Rolnička, pro kterou realizujeme pravidelné dobročinné sbírky, s organizací Člověk v tísni a s dětským domovem v Boršově nad Vltavou. Dobročinnost je důležitou součástí práce třídních kolektivů, je nedílnou součástí výchovného procesu školy.

Škola má významné ambice budovat svoji pozici vzdělanostního centra Třeboňska, snaží se maximálně otevírat dveře různým institucím a zajímavým osobnostem. V aule školy jsou pravidelně realizovány přednáškové cykly Mikrobiologického ústavu AV ČR v rámci cyklu Věda pro veřejnost, spolupracujeme s Centrem občanského vzdělávání a Českou křesťanskou akademií. Nadále se chceme zaměřovat na studium regionálních specifik ve spolupráci s vědeckými ústavy AV ČR, CHKO Třeboňsko, Nadací pro vydru, Státním oblastním archívem, chceme využívat potenciál blízkosti hranic.

V souvislosti s organizací přijímacích zkoušek a státních maturitních zkoušek spolupracujeme s firmou CERMAT. Našemu gymnáziu velmi záleží na maximálně otevřené názorové spolupráci se všemi žáky školy, proto je jedním z jejích významných orgánů se silným poradním hlasem pravidelně se scházející Studentský parlament. Zapojili jsme se do projektu Pokusné ověřování systémové podpory občanského vzdělávání na školách, které probíhalo od září 2016 do června 2018.

Velmi dobrá spolupráce již byla navázána s Městskou policií v Třeboni, hasičským záchranným sborem, sdružením Podané ruce, Botanickým a Mikrobiologickým ústavem AV ČR, Britským centrem v Českých Budějovicích, Masarykovou univerzitou (projekt Partnerství ve vzdělávání) nebo římskokatolickou farností Třeboň, která pro nás zajišťuje výuku náboženství a kroužků cizích jazyků. Škola také úzce spolupracuje s četnými institucemi v Třeboni. V rámci podpory podnikavosti spolupracujeme s četnými třeboňskými firmami (Santal).

Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Jihočeské Univerzity, v září 2017 jsme uzavřeli partnerství se Státním oblastním archivem v Třeboni.

Další podrobnější informace o naší spolupráci s různými subjetky naleznete zde

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout