Gymnázium Třeboň

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Mohou navštívit školu kdykoli po dohodě s vyučujícím v rámci jejich avizovaných konzultačních hodin, v době třídních schůzek a informačních odpolední, ve dnech otevřených dveří či v době akcí pro veřejnost. Velmi se osvědčily on-line schůzky a konzultace s rodiči v prostředí MS Teams. Naprosto zásadním komunikačním prostředkem mezi školou a veřejností jsou webové stránky školy www.gymtrebon.cz, které jsou každý den aktualizovány a které přinášejí co nejkompletnější informační servis, související s organizací školy i se samotným studiem. Dalším důležitým prostředím, které komentuje dění ve škole, jsou časopis GYM a jeho webové stránky www.casopisgym.cz. Důležitým modulem pro rodiče a žáky je program Bakaláři, který jim dovoluje od října 2008 přehledně a pružně informovat o hodnocení on-line. Od r. 2013 škola využívá výhod elektronické třídnice. Velmi dobrá a oboustranně prospěšná je spolupráce se Sdružením rodičů při gymnáziu, díky kterému můžeme rozvíjet i program mimoškolní činnosti našich žáků, můžeme oceňovat jejich nadstandardní výsledky.
Škola také úzce spolupracuje se školskou radou.

Významná je naše spolupráce s Centrem Narovinu, prostřednictvím kterého realizujeme adopce na dálku. Některé třídy a také učitelé (jako kolektiv i jednotlivci) poskytují finanční příspěvek vybraným dětem z Indie a Afriky na podporu jejich vzdělávání. Ve školním roce 2020/2021 bylo do akce zapojeno 98 žáků, celý pedagogický sbor i školní psycholožka, celkem máme adoptovaných 5 dětí. Úzce spolupracujeme s Diakonií Rolnička, pro kterou realizujeme pravidelné dobročinné sbírky, s organizací Člověk v tísni a s dětským domovem v Boršově nad Vltavou.

Škola má významné ambice budovat svoji pozici vzdělanostního centra Třeboňska, snaží se maximálně otevírat dveře různým institucím a zajímavým osobnostem. V aule školy jsou pravidelně realizovány přednáškové cykly Mikrobiologického ústavu AV ČR v rámci cyklu Věda pro veřejnost, spolupracujeme s Centrem občanského vzdělávání a Českou křesťanskou akademií. Nadále se chceme zaměřovat na studium regionálních specifik ve spolupráci s vědeckými ústavy AV ČR, CHKO Třeboňsko, Nadací pro vydru, Státním oblastním archívem, chceme využívat potenciál blízkosti hranic.

V souvislosti s organizací přijímacích zkoušek a státních maturitních zkoušek spolupracujeme s firmami SCIO a CERMAT. Našemu gymnáziu velmi záleží na maximálně otevřené názorové spolupráci se všemi žáky školy, proto je jedním z jejích významných orgánů se silným poradním hlasem pravidelně se scházející Žákovský parlament. Zapojili jsme se do projektu Pokusné ověřování systémové podpory občanského vzdělávání na školách, které probíhá od září 2016 do června 2018.

Velmi dobrá spolupráce již byla navázána s Městskou policií v Třeboni, hasičským záchranným sborem, sdružením Podané ruce, Botanickým a Mikrobiologickým ústavem AV ČR, Britským centrem v Českých Budějovicích, Masarykovou univerzitou (projekt Partnerství ve vzdělávání) nebo římskokatolickou farností Třeboň, která pro nás zajišťuje výuku náboženství a kroužků cizích jazyků. Škola také úzce spolupracuje s četnými institucemi v Třeboni. Možnost bohatší účasti na životě města poskytuje například každoroční festival animovaných filmů Anifilm.

Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, v září 2017 jsme uzavřeli partnerství se Státním oblastním archivem v Třeboni.
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout