Gymnázium Třeboň

O projektu

Název programu:

Rozvoj venkova a krajiny

Registrační číslo 435-06-019/16

Název projektu:

Přírodovědné pobytové kurzy žáků třeboňského gymnázia

Datum zahájení realizace projektu:

Duben 2016 – listopad 2016

Rozpočet projektu:

49 600 Kč

Neinvestiční dotace: 39 700 Kč
Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj

V rámci projektu se uskuteční dva terénní přírodovědné pobytové kurzy v červnu 2016, třetí kurz proběhne v září 2016, celkem se účastní 90 žáků.

V návaznosti na školní plán EVVO a učební plány 1. ročníku osmiletého (1.8) a 1. ročníku čtyřletého (1.4) studia na konci června zařadíme environmentální kurzy pro celou třídu. Hlavním zaměřením kurzu třídy 1.8 bude ekologie rostlin, botanika a šetrné hospodaření v krajině Třeboňska. Náplní kurzu třídy 1.4 bude ekologie, geologie a historický vývoj Šumavy. Kurz na konci září je určen pro vybrané žáky nižšího gymnázia a bude zaměřen na propojení souvislostí mezi přírodními poměry, využíváním krajiny a historickými souvislostmi.

15. – 17. 6. 2016 se uskuteční třídenní pobyt pro žáky 1.4. v SEV Stožec. Žáci absolvují minimálně 3 ekologické výukové programy nabízené lektory SEV Stožec. 27. – 28. 6. 2016 proběhne dvoudenní pobytový kurz pro žáky 1.8 v terénní stanici BÚ AV ČR v Lužnici. Žáci absolvují dva celodenní ekologické výukové programy sestavené podle našich požadavků lektory ČNFV.

Předpokládaným přínosem projektu je propojení teoretické učivo přírodovědných předmětů s aktivitami v terénu, podara neformální výchovy k ochraně životního prostředí, začlenění environmentálních témat a jejich propojení s historickými a hospodářskými souvislostmi.

Text: Ivana Kubínová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout