Půdní vestavba

Základním celkovým cílem projektu je prostřednictvím vybudování kvalitní a dostupné infrastruktury na Gymnáziu Třeboň zajistit pro všechny současné i budoucí žáky školy rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) a tím zajistit jejich reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Tento základní celkový cíl, který je plně v souladu se Specifickým cílem 2.4. IROP může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika specifických dílčích cílů.

Ty jsou následující:

a) Zajistit bezbariérový přístup do hlavní budovy školy a do nově vybudované půdní vestavby a tím zpřístupnit školu a její učebny žákům s pohybovým hendikepem.

b) Modernizovat strukturu počítačové sítě ve škole tak, aby byla síť zajištěna z hlediska bezpečnosti a aby byla zajištěna dostupnost wi-fi připojení pro žáky a pedagogy.

c) Zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků prostřednictvím vybudování a vybavení tří jazykových učeben.

d) V návaznosti na požadavky trhu práce a potřeby sociálních partnerů zvýšit kvalitu výuky odborných předmětů, konkrétně pak chemie prostřednictvím vybudování nové učebny a chemické laboratoře.

e) Vytvořit prostor, kde budou žáci provádět pokusy pod vedením pracovníků vědeckých pracovišť z Třeboně, Českých Budějovic i Brna a podchytit talentované žáky se zájmem o vědeckou práci a navázat na zkušenosti a úspěchy, které již byly dosaženy.

f) Motivovat žáky pro účast na letních vědeckých školách, které pořádá AV ČR.

g) Zlepšit konkurenceschopnost při dalším studiu přírodovědných oborů, které se dnes velmi rychle rozvíjejí a ve kterých je na Třeboňsku navíc nabízeno možnosti profesního uplatnění.

h) Nabídnout tato modernizovaná pracoviště i ostatním místním a okolním školám (inspirace, motivace, spolupráce).

i) Zvýšit kvalitu a estetickou úroveň venkovního prostranství v těsném okolí školy.

Další informace o konkrétní realizaci projektu naleznete ZDE.

Fotodokumtenace jednotlvých měsíců realizace stavby:

březen, duben, květen, červen, červenec

Povinná publicita
Spolupráce se školami a zaměstnavateli

Spolupráce se školami a zaměstnavateli

V rámci projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002100 budeme v letech 2019 - 2024 pečovat o jeho udržitelnost.

Zobrazit článek
POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Jarní prázdniny 2022

14. 3. - 18. 3. 2022

Pololetní prázdniny

4. února 2022

Školní kolo DO

Školní kolo dějepisné olympiády: úterý 18. ledna 2022 od 14.10 hodin v učebně dějepisu

>> více

Uzavření klasifikace a docházky za 1. pololetí

V pátek 21. ledna 2022 k poslední vyučovací hodině

Přijímací zkoušky nanečisto

sobota 22. ledna 2022 od 9:00

>> více

Předávání výpisů vysvědčení

Pondělí 31. ledna 2022

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň