Gymnázium Třeboň

Vybavení školy

Třeboňské gymnázium sídlí v historické, pečlivě spravované budově z roku 1906, která i přes svou starobylost splňuje ta nejpřísnější kritéria moderně a funkčně vybavené školy – navíc je působivá i po estetické stránce. Škola má 21 učeben, které jsou součástí odborných areálů fyziky, chemie, biologie, IKT, výtvarné výchovy, cizích jazyků a tělesné výchovy. Každý areál je členěn většinou na posluchárnu, laboratoř, učitelský kabinet a prostor pro sbírku. Zázemí tělocvičny tvoří navíc nářaďovna, posilovna a sauna s odpočívárnou, areál výtvarné výchovy má k dispozici dvě velké dílny. Jedna místnost v přízemí je využívána jako školní klub, vedle ní je moderně zařízena poradna školní psycholožky. Učitelé využívají jako sborovnu prostory nové knihovny, která zároveň slouží jako učebna, studovna a čítárna. Všechny učebny jsou vybaveny funkčním a estetickým nábytkem. Specializované učebny jsou kromě toho vybaveny dalšími moderními didaktickými pomůckami. Škola je vybavena počítači s rychlým připojením k internetu. Ve škole používáme celkem 156 počítačů (89 stolních PC a 57 notebooků) a 32 tabletů. V učebně PC1 je 34 stolních počítačů a 1 notebook, v učebně PC2 je 19 stolních počítačů a v mobilní počítačové učebně je k dispozici 32 notebooků. Každá kmenová a odborná učebna je vybavena počítačem, dataprojektorem, ozvučením, plátnem (v deseti učebnách) nebo interaktivní tabulí (v sedmi učebnách).  V učebně fyzikálních praktik jsou elektrifikovány stoly, každá z osmi pracovních jednotek využívá pro fyzikální měření pomocí čidel notebook. Každý učitel v kabinetě má k dispozici pro svoji práci počítač nebo notebook. V červenci 2021 jsme zakoupili do kabinetů 12 notebooků a 9 stolních počítačů. V prosinci 2021 jsme zakoupili 16 notebooků do knihovny, notebooky se využívají hlavně při výuce ČJL. Škola vlastní i další technologické pomůcky, např. 3D tiskárny, skenery, vizualizér, digitální kamery a fotoaparáty, dron, měřicí čidla pro fyziku, biologii a chemii, elektronické čtečky a tablety.

V rámci realizace projektu půdní vestavba byl v září 2018 pořízen server pro linuxový router, server pro AD server, UPS, server pro Backup systém, wifi zařízení a centrální switch, 4 LCD panely, 4 stropní projektory, 4 elektricky stahovatelná plátna, 4 aktivní reproduktory s umístěním na stěnu.

Pro elektronické zpracování školní agendy škola používá program Bakaláři, jehož součástí je i elektronická třídní kniha a webová aplikace pro zápis a přehled známek nejen pro žáky, ale i rodiče. Připojení k internetu je v současnosti realizováno bezdrátovým spojením rychlostí 150Mbps, využíváme server s OS Linux. Připojeny jsou všechny počítače. Každý žák a pedagogický pracovník má svojí schránku elektronické pošty. Přístup k poštovním schránkám je zajištěn pomocí systému Office365. Pro výuku využíváme také připojení pomocí wifi. Škola využívá on-line pokladnu.

Součástí školy je dobře vybavená a průběžně doplňovaná knihovna české i cizojazyčné literatury, která je od června 2017 přestěhována na velkorysých prostor, je propojena se studovnou a čítárnou. Škola dále disponuje moderní tělocvičnou se saunou. Ve škole jsou vhodně uzpůsobené prostory pro přípravnou práci učitelů (kabinety), které jsou vybavené vhodným zařízením pro jeho přípravu na výuku i případnou relaxaci. Hygienické vybavení školy odpovídá předepsaným normám a je na velmi vysoké estetické i funkční úrovni. Všechny prostory umožňují vyučování v kapacitě odpovídající požadavkům vzdělávacího programu i normám bezpečnosti práce při respektování nároků na prostorové uspořádání a dělení tříd na učební skupiny. V době hlavní přestávky a v odpoledních hodinách mohou žáci využívat učebnu IT a knihovnu. Pokud je suché a teplé počasí, mohou žáci o přestávkách a volných hodinách využívat k relaxaci venkovní terasu v přízemí školy. Alternativním výukovým prostorem je venkovní pergola. Od listopadu 2018 je budova plně bezbariérová.

Součástí vybavení školy není školní jídelna, nicméně je k dispozici velmi kvalitní a funkční jídelna v ulici Na Sadech, kde si žáci mohou při obědě vybrat ze 3 jídel a kterou v maximální míře využívají.

Ke zmapování prostor školy a k prohlídce veškerého vybavení slouží nejlépe naše virtuální prohlídka

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout