Gymnázium Třeboň

Vybavení školy

Třeboňské gymnázium sídlí v historické, pečlivě spravované budově z roku 1906, která i přes svou starobylost splňuje ta nejpřísnější kritéria moderně a funkčně vybavené školy – navíc je působivá i po estetické stránce. Škola má 25 učeben, z nichž většina slouží k odborné výuce fyziky, chemie, biologie, IKT, výtvarné výchovy, cizích jazyků, zeměpisu, hudební výchovy, českého jazyka, dějepisu nebo TV. Jedna místnost v přízemí je využívána jako školní klub, v přízemí je vybavena zvláštní místnost jako poradna školní psycholožky. Učitelé využívají prostornou moderní knihovnu jako sborovnu, je v ní vybudováno i zázemí pro učitele. Všechny učebny jsou vybaveny funkčním a estetickým nábytkem. Specializované učebny jsou kromě toho vybaveny dalším didaktickým materiálem a moderními pomůckami. Úroveň vybavenosti školy je dobře patrná na aktuální webové virtuální prohlídce.

Škola je vybavena počítači s rychlým připojením k internetu. Ve škole používáme celkem 115 počítačů a 66 tabletů. V učebně PC1 je 34 stolních počítačů a 1 notebook, v učebně PC2 je 19 stolních počítačů. V roce 2021 jsme ve škole zřídili mobilní počítačovou učebnu, dokovací pojízdná skříň obsahuje 32 notebooků. Každá kmenová a odborná učebna je vybavena počítačem, dataprojektorem, ozvučením, plátnem (v deseti učebnách) nebo interaktivní tabulí (v sedmi učebnách). V učebně fyzikálních praktik jsou elektrifikovány stoly, každá z osmi pracovních jednotek využívá pro fyzikální měření pomocí čidel notebook. Každý kabinet je vybaven minimálně dvěma počítači. Škola vlastní i další technologické pomůcky, např. skenery, vizualizér, digitální kamery a fotoaparáty, měřicí čidla pro fyziku, biologii a chemii, elektronické čtečky nebo grafické tablety.

Pro elektronické zpracování školní agendy škola používá program Bakaláři, jehož součástí je i elektronická třídní kniha a webová aplikace pro zápis a přehled známek nejen pro žáky, ale i rodiče. Připojení k internetu je v současnosti realizováno bezdrátovým spojením rychlostí 10Mbps v pásmu 5,4 MHz, využíváme server s OS Linux. Připojeny jsou všechny počítače. Každý žák a pedagogický pracovník má svojí schránku elektronické pošty. Přístup k poštovním schránkám je zajištěn pomocí systému Office365. V době pandemie a on-line výuky jsme velmi aktivně zapojili do výuky prostředí MS Teams. Pro výuku samozřejmě využíváme spolehlivou wi-fi.

Od roku 2018 využíváme prostory nové půdní vestavby s 5 odobronými učebnami, kabinety pro učitele, technickým zázemím a novými toaletami.

Součástí školy je dobře vybavená a průběžně doplňovaná knihovna české i cizojazyčné literatury, která je od června 2017 přestěhována na moderních prostor nové knihovny a propojena se studovnou a čítárnou. Škola dále disponuje moderní tělocvičnou se saunou, aktuálně je dovybavena funkční posilovnou v samostatném prostoru a osmimetrovou horolezeckou stěnou. Ve škole jsou vhodně uzpůsobené prostory pro přípravnou práci učitelů (kabinety), které jsou moderně a funkčně vybavené vhodným zařízením pro přípravu přípravu na výuku i případnou relaxaci. Hygienické vybavení školy odpovídá předepsaným normám a je na velmi vysoké estetické i funkční úrovni. Všechny prostory umožňují vyučování v kapacitě odpovídající požadavkům vzdělávacího programu i normám bezpečnosti práce při respektování nároků na prostorové uspořádání a dělení tříd na učební skupiny. V době hlavní přestávky a v odpoledních hodinách mohou žáci využívat učebnu IKT. Pokud je suché a teplé počasí, mohou žáci o přestávkách a volných hodinách využívat k relaxaci venkovní terasu v přízemí školy, stejně jako venkovní učebnu ja jižní části školního dvora. V ulici Na Sadech je školní stravovna, kde si žáci mohou při obědě vybrat ze 3 jídel.
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout