Gymnázium Třeboň

NPO - digitalizujeme

Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. Finanční prostředky použijeme na na nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti pro znevýhodněné žáky.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout