Gymnázium Třeboň

Zdravý životní styl na kolečkách

Název projektu: Zdravý životní styl na kolečkách

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/53.0015

Partner: Novohradská občanská společnost, o. s.

Výše finančního příspěvku pro naší školu: 259 000,- Kč

Cíle projektu:

  • využít moderní a atraktivní pohybové aktivity – in-line bruslení
  • prostřednictvím cíleného tréninku zlepšit u dětí jejich celkovou fyzickou kondici, ale rovněž jejich psychickou pohodu
  • snížit riziko spojené s pohybem na veřejných komunikacích
  • na vlastních příkladech ukázat dětem, že celková fyzická psychická pohoda se vytváří nejen pohybovými aktivitami, ale i zdravou stravou a správnými stravovacími návyky
  • poskytnout učitelům metodickou pomoc k využití moderních a atraktivních pohybových aktivit pro zatraktivnění hodin tělesné výchovy či jiných školních zájmových aktivit

Výukové lekce pro každou skupinu probíhají jednou týdně 2 vyučovací hodiny, celkem se uskuteční 35 výukových lekcí – do projektu jsou zapojeny 2 skupiny žáků. Výuka probíhá ve dvou termínech, 1. skupina každé úterý 15:30 – 17:00 hodin a 2. skupina vždy v pátek od 14:00 do 15:30 hodin. V podzimním a zimním období bude výuka organizována v tělocvičně, na jaře podle možností i venku na hřišti a vhodných stezkách. Vybavení (brusle, chrániče a helma) bylo 20 žákům zakoupeno z prostředků projektu a po absolvování kurzu zůstane majetkem školy.

Škola se zapojila do vzdělávacího kurzu pro získání instruktorské licence pro výuku jízdy na kolečkových bruslích a vybraný pedagogický pracovník tak bude pokračovat ve výuce in-line bruslení i po ukončení projektu.

Ve škole budou uspořádány semináře pro žáky i pedagogické pracovníky se zaměřením na zdraví životní styl a zdravou výživu.

Klíčové aktivity projektu:

  • Vzdělávací program Obecná kondiční a silová průprava žáků a výuka dovedností
  • Realizace programu Zdravá výchova a zdravotní styl
  • Realizace programu Dopravní výchova dětí
  • Realizace kurzu instruktora pro jízdu na in-line bruslích

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout