Zdravý životní styl na kolečkách

Název projektu: Zdravý životní styl na kolečkách

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/53.0015

Partner: Novohradská občanská společnost, o. s.

Výše finančního příspěvku pro naší školu: 259 000,- Kč

Cíle projektu:

  • využít moderní a atraktivní pohybové aktivity – in-line bruslení
  • prostřednictvím cíleného tréninku zlepšit u dětí jejich celkovou fyzickou kondici, ale rovněž jejich psychickou pohodu
  • snížit riziko spojené s pohybem na veřejných komunikacích
  • na vlastních příkladech ukázat dětem, že celková fyzická psychická pohoda se vytváří nejen pohybovými aktivitami, ale i zdravou stravou a správnými stravovacími návyky
  • poskytnout učitelům metodickou pomoc k využití moderních a atraktivních pohybových aktivit pro zatraktivnění hodin tělesné výchovy či jiných školních zájmových aktivit

Výukové lekce pro každou skupinu probíhají jednou týdně 2 vyučovací hodiny, celkem se uskuteční 35 výukových lekcí – do projektu jsou zapojeny 2 skupiny žáků. Výuka probíhá ve dvou termínech, 1. skupina každé úterý 15:30 – 17:00 hodin a 2. skupina vždy v pátek od 14:00 do 15:30 hodin. V podzimním a zimním období bude výuka organizována v tělocvičně, na jaře podle možností i venku na hřišti a vhodných stezkách. Vybavení (brusle, chrániče a helma) bylo 20 žákům zakoupeno z prostředků projektu a po absolvování kurzu zůstane majetkem školy.

Škola se zapojila do vzdělávacího kurzu pro získání instruktorské licence pro výuku jízdy na kolečkových bruslích a vybraný pedagogický pracovník tak bude pokračovat ve výuce in-line bruslení i po ukončení projektu.

Ve škole budou uspořádány semináře pro žáky i pedagogické pracovníky se zaměřením na zdraví životní styl a zdravou výživu.

Klíčové aktivity projektu:

  • Vzdělávací program Obecná kondiční a silová průprava žáků a výuka dovedností
  • Realizace programu Zdravá výchova a zdravotní styl
  • Realizace programu Dopravní výchova dětí
  • Realizace kurzu instruktora pro jízdu na in-line bruslích

 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Přijímací zkoušky nanečisto

Sobota, 19. ledna 2019 od 8.00

>> více

Divadlo v aule pro I .- III.

28.1.2019 Divadlo v aule pro I. - III., (1.- 2. hod.), cena: 50 Kč/žák

Ředitelské volno

21.1.2019 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) vyhlašujeme z důvodu celodenního semináře učitelů na téma Formativní hodnocení ředitelské volno pro všechny žáky

Odpoledne otevřených dveří

22.01.2019 od 15.00 do 17.00

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň