Gymnázium Třeboň

Na inlajnech ku zdraví

Projekt zdravý životní styl na kolečkách probíhá na naší škole úspěšně!

V letošním školním roce je na naší škole v rámci projektu investice do rozvoje vzdělávání realizována výuka jízdy na kolečkových bruslích. Do tohoto projektu se v září zapojilo 24 žáků naší školy, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Jedni absolvují lekce v úterý a druzí v pátek vždy v odpoledních hodinách. V podzimním a zimním období byla výuka v tělocvičně zaměřena na kondiční průpravu, základy techniky jízdy, brzdění, překonávání překážek. Jarní příznivé počasí umožňuje lekce na dopravním hřišti, v parcích a na vhodných lesních cestách, kde nejsou žáci ohroženi dopravními prostředky. Praktická část je v rámci projektu vhodně doplněna přednáškami o správném stravování a pitném režimu a třikrát v průběhu projektu absolvují žáci měření aktivní a pasivní tělesné hmoty i s návrhy cest na odstranění svých nedostatků. V květnu bude výuka doplněna o dopravní výchovu a zdravovědu a v červnu změří naši žáci své nabyté dovednosti ve společné soutěži s žáky ostatních škol zapojených do projektu.


Mgr. Petr Werner
 

Foto: Mgr. Petr WernerFoto: Mgr. Petr WernerFoto: Mgr. Petr WernerFoto: Mgr. Petr WernerFoto: Mgr. Petr WernerFoto: Mgr. Petr WernerFoto: Mgr. Petr WernerFoto: Mgr. Petr WernerFoto: Mgr. Petr WernerFoto: Mgr. Petr WernerFoto: Mgr. Petr WernerFoto: Mgr. Petr WernerFoto: Mgr. Petr Werner

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout