Gymnázium Třeboň

Zahraniční stáž v Dublinu

Termín realizace kurzu: 10. 8. – 21. 8. 2015

Místo konání kurzu: Irsko, Dublin

Název instituce, ve které probíhal jazykový kurz: The Linguaviva Centre Ltd., 45 Lower Leeson Street, Dublin 2

Jméno účastníka: Mgr. Petr Kopeček

Stručný popis jazykového kurzu:

Obsahem studia byly dvě hlavní oblasti.

Dopolední výuka se zaměřovala na zvláštnosti angličtiny, zejména frázová slovesa, předložky a frazeologismy. Probíhala ve skupině o 10 lidech – šlo o stávající, nebo budoucí učitelé angličtiny. Hodiny byly pestré, vyučující nosil do hodiny řadu autentických materiálů (novinové články, testové úlohy, fotokopie) a zaměřoval se na rozvoj čtení, poslechu, psaní i mluvení.

Odpolední výuka probíhala v tematických blocích a jejím obsahem bylo irské umění (zejména hudba), historie, geografie, kultura, mytologie a literatura. Tato část kurzu probíhala individuálně. I zde se pracovalo s různými typy textů, mapou, hudebními i filmovými ukázkami. Vyučující vyžadoval okamžitou reakci, srovnávání s českým prostředím, uvádění příkladů.

Obě části kurzu hodnotím velmi pozitivně a přínosně.

Zhodnocení zahraničního jazykového kurzu obecně a ve vztahu k naplnění ŠVP konkrétní školy:

Jako učitele angličtiny mě pochopitelně velmi zajímá anglický jazyk jako takový, stejně tak i literatura psaná v angličtině a kultura anglicky mluvících zemí. Tématem Irska a jeho reálií se zabýváme také v hodinách konverzace v anglickém jazyce v maturitních ročnících (průřezová témata - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova), proto tento kurz považuji za velké osobní obohacení, profesní rozvoj a inspiraci do vlastní výuky.

V Třeboni 2. září 2015

Zpracoval: Mgr. Petr Kopeček
 

 


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout