Gymnázium Třeboň

Cestujeme po Evropě - Berlín

Se skupinou našich nejlepších němčinářů prijela Milada Benedová v patek 16. 10. 2015 v pozdních nočních hodinách do Třeboně.

BERLÍN S JAZYKOVÝM KURZEM

1. DEN:  BERLÍN - PERGAMON MUSEUM, ALEXANDER PLATZ

Odjezd v brzkých ranních hodinách od budovy školy, přejezd do Německa s potřebnými zastávkami. Příjezd do Berlína - hlavního města SRN. Projížďka oblastí bývalého východního Berlína až ke katedrále Berliner Dom na ostrově Museuminsel Návštěva jedinečného muzea Pergamon-Museum vystavující jedinečnou babylónskou Ištařinu bránu či trhovou bránu z Milétu z řeckého ostrova Rhodos. Procházka nejstarší čtvrtí Berlína Nikolaiviertel s dominantou kostela Nikolaikirche, pěší přesun na Alexander Platz s gotickým kostelem Marienkirche,  závěrečný výjezd výtahem do vyhlídkové kopule 365 m vysoké televizní věže Berliner Fernsehturm s výhledem na působivé dominanty podvečerního Berlína. Odjezd na ubytování do rodin.

2. DEN:  DOPOLEDNÍ VÝUKA, POSTUPIM - SANSSOUCI, CECILIENHOF

Po snídani dopolední výuka v rozsahu 3 vyučovacích hodin. Odpoledne prohlídka Postupimi - návštěva parkového komplexu honosného barokního zámečku Sanssouci zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO. Procházka parkem kolem nejvýznamnějších pavilonů. Volný čas na odpolední občerstvení. Prohlídka postupimského zámečku Schloß Cecilienhof, kde se po 2. světové válce konala Postupimská konference ostře diskutující o poválečném dělení Německa a rekonstrukci válkou poničené Evropy. V případě časové rezervy volný čas v centru města. Návrat na ubytování do rodin.

3. DEN:  DOPOLEDNÍ VÝUKA, REICHSTAG, UNTER DEN LINDEN

Po snídani dopolední výuka v rozsahu 3 vyučovacích hodin. Odpoledne přesun autobusem do Berlína do oblasti Mitte. Přesun podél budovy Říšského sněmu Reichstag (v případě dostupnosti výstup na kupoli Reichstagu) k Braniborské bráně Brandenburger Tor a nedalekému Památníku holocaustu, procházka po třídě Unter den Linden. Volný čas v moderní čtvrti na Potsdamer Platz. Návrat na ubytování do rodin.

4. DEN:  DOPOLEDNÍ VÝUKA, CHARLOTTENBURGER SCHLOSS, STORY OF BERLIN, KU´ DAMM

Po snídani dopolední výuka v rozsahu 3 vyučovacích hodin. Odpoledne zastavení u zámku Charlottenburger Schloß (letní rezidence pruských králů, později císařů) s procházkou v zámeckém parku. Přejezd na nejživější bulvár města a tradiční místo nákupů - Kurfürstendamm se symbolickou ruinou kostela Gedächtniskirche a množstvím obchodů, kin a restaurací. Prohlídka interaktivní expozice Story of Berlin. Volný čas. Návrat na ubytování do rodin.

5. DEN:  EAST SIDE GALLERY, CHECKPOINT CHARLIE, POTSDAMER PLATZ

Po snídani návštěva 1.3 km dlouhého, nejdelšího dochovaného zbytku Berlínské zdi, tzv. East Side Gallery. Projížďka lodí po řece Sprévě podél parlamentní čtvrti, ostrova Museuminsel s dominantou Berliner Dom až na náměstí Alexanderplatz a zpět. Přesun k Checkpoint Charlie - dřívějšímu přechodu mezi východním a západním Berlínem. Procházka podél zbytků berlínské zdi a dokumentačního centra Museum Topographie des Terrors, kde jsou k dispozici písemné a obrazové dokumenty k období 2. světové války. Zastávka na náměstí Potsdamer Platz, které se stalo přehlídkou nejmodernější architektury - např. komplex Sony Centrum, ABB, Daimler-Chrysler a další. Odpoledne odjezd zpět do České republiky, návrat k budově školy v pozdních večerních hodinách.

Obrázek: http://www.cermi.net/clanky/cestovani/