Gymnázium Třeboň

Cestujeme po Evropě - Brighton

V sobotu 17. řijna 2015 se v nočních hodinách vrátila skupina našich studentů ze studijního pobytu ve Velké Británii. Na cestě je doprovodil Mgr. Petr Kopeček.

JAZYKOVÝ KURZ V BRIGHTONU

S NÁVŠTĚVOU LONDÝNA A VÝLETEM NA STONEHENGE

1. DEN:  CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE

Odjezd od budovy školy v odpoledních hodinách. Noční přejezd autobusem přes SRN, Belgii, Francii.

2. DEN:  LONDÝN - GREENWICH, CITY

Během noci pokračování v cestě Belgií a Francií do přístavu Calais. Trajekt do Velké Británie do přístavu Dover, přejezd do Londýna. Procházka parkem ve čtvrti Greenwich, kde je známá královská observatoř a kudy prochází nultý poledník. Jízda lodí po řece Temži kolem Isle of Dogs k mostu Tower Bridge. Přechod slavného zvedacího mostu, návštěva expozice a procházka po nové skleněné lávce mezi jeho věžemi. Procházka kolem hradu The Tower a jeho prohlídka (korunovační klenoty, zbrojnice, popraviště a další zajímavosti). Procházka finančním centrem Londýna - The City (např. Bank of England, Royal Exchange, Stock Exchange). Procházka kolem monumentální katedrály St. Paul's Cathedral. Přechod Temže po lávce Milénia a procházka po nábřeží Temže s krásnými výhledy na moderní stavby v City. Odjezd na ubytování do anglických rodin, večeře.

3. DEN:  DOPOLEDNÍ VÝUKA, BEACHY HEAD, PEVENSEY CASTLE

Po snídani výuka v místní škole (4 x 45 min). Odpoledne procházka po útesech Beachy Head. Překrásné výhledy na pás křídových útesů známý jako Seven Sisters, procházka po pláži v Birling Gap. Návštěva Pevensey Castle, kde je dochováno římské opevnění i zbytky normanského hradu. Návrat do rodin, večeře a nocleh jako minulou noc.

4. DEN:  DOPOLEDNÍ VÝUKA, BATTLE ABBEY, BODIAM CASTLE

Po snídani výuka v místní škole (4 x 45 min). Odpoledne návštěva míst, kde v r. 1066 zvítězil normanský vévoda Vilém Dobyvatel nad anglickým vojskem - Battle Abbey. Prohlídka opatství a procházka po bitevní pláni. Návštěva romantické ruiny vodního hradu Bodiam Castle, postaveného během stoleté války jako obrana proti možné francouzské invazi. Návrat do rodin, večeře a nocleh jako minulou noc.

5. DEN:  DOPOLEDNÍ VÝUKA, PORTSMOUTH

Po snídani výuka v místní škole (4 x 45 min). Odpolední výlet do Portsmouth. Návštěva a prohlídka vlajkové lodi admirála Nelsona HMS Victory a zajímavého muzea Royal Naval Museum. Projížďka lodí po přístavu. Možnost vyhlídky ze Spinnaker Tower a nákupu suvenýrů. Návrat do rodin, večeře a nocleh jako minulou noc.

6. DEN:  SALISBURY, STONEHENGE, BRIGHTON

Po snídani odjezd do Salisbury, historického města s krásnou gotickou katedrálou. Prohlídka katedrály, kde je mj. vystaven originál Velké listiny svobod (Magna Charta - 1215). Přejezd ke Stonehenge, nejznámějšímu megalitickému monumentu Evropy, jehož stáří je více než 5 OOO let. Odpoledne návrat do Brightonu, procházka městem a volný čas na pěkné oblázkové pláži. Návrat do rodin, večeře a nocleh jako minulou noc.

7. DEN:  LONDÝN - WESTMINSTER

Po snídani odjezd do centra Londýna. Možnost návštěvy fotbalového stadionu Chelsea FC nebo slavného muzea voskových figurín Madame Tussauds. Přejezd metrem do centra a procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj. Odpoledne jízda na London Eye (obří kolo postavené v roce 2000 k jubileu milénia - kabina se dostane až do výše 131 m). Možnost nákupu suvenýrů a v podvečer odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského přístavu Calais.

8. DEN:  NÁVRAT DO ČR

Návrat do České republiky přes Belgii a SRN s potřebnými zastávkami. Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

 

Obrázek: http://www.cermi.net/clanky/cestovani/

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout