O projektu

Název programu:

Rozvoj venkova a krajiny

Registrační číslo 435-06-019/16

Název projektu:

Přírodovědné pobytové kurzy žáků třeboňského gymnázia

Datum zahájení realizace projektu:

Duben 2016 – listopad 2016

Rozpočet projektu:

49 600 Kč

Neinvestiční dotace: 39 700 Kč
Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj

V rámci projektu se uskuteční dva terénní přírodovědné pobytové kurzy v červnu 2016, třetí kurz proběhne v září 2016, celkem se účastní 90 žáků.

V návaznosti na školní plán EVVO a učební plány 1. ročníku osmiletého (1.8) a 1. ročníku čtyřletého (1.4) studia na konci června zařadíme environmentální kurzy pro celou třídu. Hlavním zaměřením kurzu třídy 1.8 bude ekologie rostlin, botanika a šetrné hospodaření v krajině Třeboňska. Náplní kurzu třídy 1.4 bude ekologie, geologie a historický vývoj Šumavy. Kurz na konci září je určen pro vybrané žáky nižšího gymnázia a bude zaměřen na propojení souvislostí mezi přírodními poměry, využíváním krajiny a historickými souvislostmi.

15. – 17. 6. 2016 se uskuteční třídenní pobyt pro žáky 1.4. v SEV Stožec. Žáci absolvují minimálně 3 ekologické výukové programy nabízené lektory SEV Stožec. 27. – 28. 6. 2016 proběhne dvoudenní pobytový kurz pro žáky 1.8 v terénní stanici BÚ AV ČR v Lužnici. Žáci absolvují dva celodenní ekologické výukové programy sestavené podle našich požadavků lektory ČNFV.

Předpokládaným přínosem projektu je propojení teoretické učivo přírodovědných předmětů s aktivitami v terénu, podara neformální výchovy k ochraně životního prostředí, začlenění environmentálních témat a jejich propojení s historickými a hospodářskými souvislostmi.

Text: Ivana Kubínová

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Přijímací zkoušky nanečisto

Sobota, 19. ledna 2019 od 8.00

>> více

Divadlo v aule pro I .- III.

28.1.2019 Divadlo v aule pro I. - III., (1.- 2. hod.), cena: 50 Kč/žák

Ředitelské volno

21.1.2019 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) vyhlašujeme z důvodu celodenního semináře učitelů na téma Formativní hodnocení ředitelské volno pro všechny žáky

Odpoledne otevřených dveří

22.01.2019 od 15.00 do 17.00

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň