Gymnázium Třeboň

V budově školy se pilně pracuje

Ve druhém patře gymnázia vzniká nový areál IKT, razantní obměny se dočká i školní knihovna.

Nepraktické rozmístění počítačových učeben v přízemí a prvním patře, stejně jako nelogické rozmístění učitelů IKT, k tomu nutnost revitalizace a obnovy vedení IT sítí a kabelů vyústilo v realizaci plánu kompletní rekonstrukce počítačového areálu, který vzniká v jižním křídle druhého patra budovy. Na místě dnes již bývalé jazykové učebny a učebny septimy vyrostla jedna velká komfortní počítačová učebna, ve které se budou moci učit celé třídy (34 pracovních míst). Ta bude propojena s malou počítačovou učebnou stejných rozměrů, jaké měla ta původní v přízemí. Pro učitele IKT je vybaven na místě bývalého kabinetu jazyků nový kabinet IKT a ZEM, do kterého budou přestěhovány všechny servery a který se stává epicentrem všech počítačových sítí. Kabinet budou obývat Ivana Kubínová a Martin Rosocha, oba učitelé IKT a zeměpisu. Protože bylo z provozních důvodů nutné zpřístupnit obě učebny z chodby (všichni si pamatují na nepraktický průchod do jazykové učebny přes septimu), byla mezi novými učebnami posunuta příčka a vybudovány nové dveře z chodby přímo do malé počitačové učebny.

Po vystěhování sborovny a počítačové učebny byl otevřen celý prostor pod aulou - byla vybourána příčka, pečlivě zrevidováno a opraveno zdivo včetně stropu, který byl na některých místech stržen a nově vyplněn. Není bez zajímavosti, že příčka v tomto prostoru původně nebyla, byla zde vystavěna v roce 1929 (důkazem je datum na zazděném dřevěném prkně, který zde po sobě chytře zanechali tehdejší řemeslníci - viz foto). Původní příčka byla roku 2003 z důvodu budování větší počítačové učebny o necelé dva metry posunuta - ve stejné době byla z místa dnešní učebny primy přestěhována na stávající místo učitelská sborovna. V dnešních dnech v tomto komfortně vzdušném prostoru vzniká velká knihovna, která by měla být spolu se studovnou a čítárnou v průběhu nadcházejícího školního roku dobudována. Část prostor nové knihovny bude sloužit i nadále jako místo pro pravidelné učitelské porady, učitelé zde také najdou nutné technické a provozní zázemí (kuchyňka, 2 učitelská místa pro knihovníky, schránky na poštu). Knihovna bude vybavena i 3 studijními místy s počítači, kopírkou, vznikne zde i alternativní výukový prostor (dovedete si představit suplovanou hodinu přímo v knihovně?). Autorem návrhu nové knihovny je bývalá studentka třeboňského gymnázia Barbora Weinzettlová (Fraňková, mat. ročník 2007) z pražského Ateliéru 111.

V letních měsích byla v budoucí knihovně důkladně zrekonstruována i podlaha - byla strhána stará lina a poničené dřevěné desky. Čekalo na nás velké překvapení v podobě velmi zachovalých starých dubových parket v celém prostoru, které jsme se rozhodli zachovat a nechat zrekonstruovat odborníky. Práce to vůbec nebyla jednoduchá, ale výsledek po několika týdnech oprav, broušení a lakování opravdu stojí za to. 

Z finančních důvodů bude knihovna kompletně dokončena až v průběhu několika dalších měsíců.

Prohlédněte si fotodokumentaci, která vznikala v průběhu června, července a srpna 2016.

Určitě se máte na co těšit.

Anna Kohoutová

foto: Ivana Ahmad a AKo

Postupně stěhování a demolice prostor PC1 začíná v režii Milana Lišky červnu 2016Demolice příčky mezi PC1 a sborovnouPrkénko s letopočtem, které bylo nalezeno v bourané příčce mezi počítačovou učebnou a sborovnou v roce 2003. Rok 1929.Nepotřebný materiál odnáší naprosto stěžejní postava všech rekonstrukcí budovy - školník Milan Liška.Prostor pro budoucí knihovnu je otevřen, v pozadí zazděné dveře do kabinetu matematiky. Průchod již nebude potřeba.Strhávání staré podlahy - co je pod ní?Odkrytá původní parketová podlaha, rozhodli jsme se ji zachovat a opravitParkety jsou ve velmi dobrém stavu, bohužel není vzorek všude stejný, na některých místech parkety chybí či jsou poničenéPečlivá rekonstrukce parketNepotřebné parketyoprava stropu v knihovněoprava stropuOpravy zdiva, nové elektroinstalaceDesítky metrů nových kabelů, které nikdo neuvidí...Podlaha je opravena, zbrousena a opatřena první vrstvou tmele. Omítky opraveny, vymalováno.Vybetonované patky - základy pro budoucí knihovnu.Podlaha je napuštěna speciálním olejem, dokonalý výsledek je zásluha podlahářství Petra Veselého z TřeboněVyklizení septimy, na místě prosklené vitríny budou nové dveřeVyklizený kabient jazykůNové elektroinstalace v budoucím kabinetu IKTOsazeny dřevotřískové desky, základ nové podlahyDokočnovací práce v kabinetu IKTNový vchod do malé počítačové učebnyTotéž o několik dnů později...Zazděné dveře z jazykovky do 1. ročníkuStejné místo po několika dnech...Kompletace nových elektronistalací v PC - položen byl více nez 1 km nových kabelů, většina z nich je v podlaháchOsazeny dřevotřískové desky, nová světla, omítky, vymalovánoOsazeny tabule, položena nová podlaha, natřeno topeníNábytek do malé počítačové učebny byl ve firmě Santal nově opraven a přestříkánAby mohla být do nového kabinetu přivedena voda, musela být opatrně odstraněna dlažba...aby byla znovu vrácena na své místo - kdo si toho kdy všimne?Paní uklízečky mají co dělat...1. září nikdo nic nepozná - uvidíte. Máte se na co těšit.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout