Gymnázium Třeboň

Výběrové řízení

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Se sídlem: Na Sadech 308, 379 26  Třeboň
IČO: 608 16 945

vyhlašuje zahájení výběrového řízení na nákup učebnic v rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Konkurenceschopnost pro Třeboňsko.
Informace týkající se výběrového řízení jsou uvedené ve Výzvě o podání nabídek s přílohou Bližší vymezení předmětu zakázky.
Tyto dokumenty jsou  rovněž k nahlédnuti  na webových stránkách školy http://www.gymtrebon.cz/c-61-vyberove-rizeni.html.

V Třeboni 22. 3. 2011

Jana Coufalová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout