Gymnázium Třeboň
Nacházíte se zde: Úvodní stránka / O Škole / Spolupráce / SOA

Nové partnerství

V rámci slavnostního zahájení nového školního roku podepsal ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni PhDr. Václav Rameš a ředitelka gymnázia v Třeboni Mgr. Anna Kohoutová smlouvu o spolupráci.

Jejím základem je dohoda o budoucí partnerské spolupráci při realizaci společných projektů vztahujících se k historii regionu, a to jak formou vzájemných pozvání na jednotlivé akce, či spoluprací na pořádání akcí společných. SOA se touto smlouvou zavazuje podporovat zkvalitňování výuky humanitních a společensko-vědních předmětů formou exkurzí či individuálními konzultacemi se studenty a jejich učiteli. Oba partneři se budou moci díky vzájemné smlouvě účastnit workshopů a konferencí pořádaných druhou stranou.

Prvním konkrétním společným projektem bude významná výstava o historii třeboňského gymnázia, která se uskuteční v Domě Štěpánka Netolického v rámci oslav výroční 150. výročí založení gymnázia v Třeboni v září příštího roku.

ako

foto: IAh

Ředitel SOA v Třeboni PhDr. Václav RamešPodpis smlouvyPodpis smlouvy

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout