Nové partnerství

V rámci slavnostního zahájení nového školního roku podepsal ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni PhDr. Václav Rameš a ředitelka gymnázia v Třeboni Mgr. Anna Kohoutová smlouvu o spolupráci.

Jejím základem je dohoda o budoucí partnerské spolupráci při realizaci společných projektů vztahujících se k historii regionu, a to jak formou vzájemných pozvání na jednotlivé akce, či spoluprací na pořádání akcí společných. SOA se touto smlouvou zavazuje podporovat zkvalitňování výuky humanitních a společensko-vědních předmětů formou exkurzí či individuálními konzultacemi se studenty a jejich učiteli. Oba partneři se budou moci díky vzájemné smlouvě účastnit workshopů a konferencí pořádaných druhou stranou.

Prvním konkrétním společným projektem bude významná výstava o historii třeboňského gymnázia, která se uskuteční v Domě Štěpánka Netolického v rámci oslav výroční 150. výročí založení gymnázia v Třeboni v září příštího roku.

ako

foto: IAh

Ředitel SOA v Třeboni PhDr. Václav RamešPodpis smlouvyPodpis smlouvy
POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Otevřené hraní 21. 6. 2018

1.-4. vyučovací hodina, učebna VI. ročníku

>> více

Literární čtení Martina Rosochy a Šimona Hellera

Čtvrtek 21. června 2018 od 14.00 v knihovně

>> více

Uzavření klasifikace a docházky za 2. pol. do 14.00

14. 6. 2018 uzavření klasifikace a docházky za 2. pol. do 14.00

Burza učebnic

Burza učebnic v úterý 19. června od 8.00 hodin v přízemí školy

Ředitelské volno

Ředitelské volno 25.-26.6.2018, upozorňujeme všechny žáky i rodiče, že nemají v tento den nárok na dotovanou stravu v jídelně.

Mimořádné volno 27.-29.6.2018

Z důvodu realizace stavebních prací povoluje MŠMT předčasné ukončení školního roku, upozorňujeme všechny žáky i rodiče, že nemají v tento den nárok na dotovanou stravu v jídelně.

Vysvědčení

22.6.2018 vysvědčení

Sportovní den

21. 6. 2018 sportovní den

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň