Gymnázium Třeboň

Průběh stavby - březen

Podrobné informace o stavbě najdete zde.

Stavbu provádí firma VIDOX, s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Ladislav Kopačka, technický dozor Jan Kroutil (REINVEST, s.r.o. Praha), koordinátor BOZP Pavel Houška, autorský dozor Michal Skalík (Ateliér Svět), kontrola za zadavatele a investora Anna Kohoutová a Milan Liška.

foto: ako, mli

Hlavní koordinační tým: zleva ako, Jan Kroutil (technický dozor), Pavel Houška (BOZP), Michal Skalík (architekt), Milan Liška (záruka, že se nic nestane), Ladislav Kopačka (hlavní stavbyvedoucí), zády Karel Kalát (stavbyvedoucí)Jedna z prvních koordinačních schůzek, 2.3.: zleva školník Milan Liška, stavbyvedoucí Karel Kalát, architekt a autor projektu Michal Skalík7.3. Postavena buňka pro stavbaře, část lešení na západní stěně,jsou zbourané téměř všechny komíny, shazuje a odváží se nepotřebný materiál8.3. Čištění půdy, bourání komínů, odvoz sutiPoslední dva komíny, které se budou bouratProstory půdy se začínají opticky zvětšovatČištění prostoru nad hlavním schodištěm, kde budou toalety a technické prostoryZůstávají jen dva komíny, ten přední je nový a ten zadní jediny původní. Vedou jimi větrací šachty do tělocvičny.Přesně zde vyroste o víkendu (10.3)sádrokartonová stěna. Za ní se bude chystat výtahová šachta.Stěna stojí(11.3.), zmizí až ve chvíli, kdy bude výtah hotov (během léta)Příprava suterénu pro stavbu, zabezpečení prostorMísto v chlapeckých šatnách, kde se budou v následujících dnech kopat základy pro výtahovou šachtu.Při demolici obložení byl za dlaždičkami nalezen vzkaz starý téměř 20 let...9.3. - k dnešnímu dni bylo vyvezeno 60 tun suti (10 nákladních aut), o to se půdním prostorám ulevilo...Vybourána část příčky mezi saunou a pánskou šatnou, objevilo se původní okénko, které dělilo školní dvůr od suterénu (zázemí k tělocvičně a tělocvična přistavena v roce 1998)Základ strojovny výtahu, nacházíme se v chlapeckých šatnách...Na terase je již vyznačen prostor, kde bude stát výtahová šachta. Její základy jsou patrné na předchozím snímku.Otvor bude zakryt stavbou výtahové šachty, která bude "nalepena" na budovu do výšky čtyř paterPečlivě stavěné klenbyKvůli snadnější manipulaci s materiálem probourán otvor z terasy, zde vybudujeme vstup pro vozíčkářeVyčištěná půda, blíží se nástup tesařů a zámečníků (krov)16.3.vybourány všechny kapsy v obvodových zdech na půdě, do kterých se bude zasazovat nový krov. Je jich několik desítek a jejich bourání jsme v uplynulém týdnu během vyučování slyšeli úplně všichni.Průhled do prostor nad aulou bude zazděn. Je v místě budoucího kabinetu cizích jazyků.Zapomenutá fotografie zřejmě ze starého tabla - poznáte ji někdo?Dočištěna podlaha, z podlahy odstraněno téměř 60 tun škváry (byla tam jako izolace). Jako nebezpečný odpad byla odvezena na speciální skládku do Lišova. Zapomenutá stará cedulka, k jakým účelům asi sloužila...Traverzy, přípravy na nový krovNa půdě byl probourán otvor na výtah.Otvor na stavební výtah.Odstranění nevyhovující dlažby na "výtahové terase".Zde bude stát výtahová šachtaZáklady pro strojovnu výtahu jsou začištěné. Foceno z prostoru sauny.Členitý krov budovy bude brzy včetně krytiny z velké části rekonstruovaný.27.3. Výtahová šachta 29. 3. Šachta na výtah je vybourána, může se začít zdít.Základy pro jeřáb, který zde bude stát od čtvrtka 5. 4.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout