Gymnázium Třeboň

Jubilejní zastavení třetí: Maturity

Při příležitosti oslav 150. výročí založení našeho gymnázia přinášíme další zajímavé informace z jeho historie. Tentokrát o dívce, která se díky pilnému studiu dokázala prosadit jako maturantka, což v té době bylo velmi ojedinělé. Do roku 1909 totiž maturovali na gymnáziu jen chlapci.

Naše gymnázium bylo založeno jako české nižší reálné v roce 1868, otevřeny zde byly jen 4 chlapecké třídy. Tehdy k nám byli také přemístěni někteří čeští žáci např. z  německého gymnázia v Českých Budějovicíh (dnešní Gymnázium Česká). Až od školního roku 1902/1903 se škola postupně doplňovala na vyšší gymnázium - žáci tehdejší IV. třídy postupovali až do VIII. třídy a ve školním roce 1906/1907 opustili ústav právě oni jako první absolventi vyššího gymnázia v Třeboni. Stalo se tak již v nové budově a připomíná nám to tento plakát, který dokazuje slávu a vážnost tohoto kroku:

Začátek dalšího školního roku pomohl změnit atmosféru gymnázia: ministerským rozhodnutím bylo vyhověno rodičům tehdy třináctileté Růženky Cermanové, aby se mohla na základě výtečných studijních výsledků stát jednou z jeho prvních studentek/dívek. Rodičům to oznámil zatímní správce gymnázia (dnes říkáme zástupce ředitele) Josef Ryneš v říjnu roku 1907:

Růžena Cermanová, narozena 18. června 1893 v Třeboni, se tak stává první dívkou, která se může připojit do chlapeckých tříd - i když jen "na zkoušku" - již ve školním roce 1907/1908 se stává tzv. privatistkou II. třídy c.k.vyššího gymnázia v Třeboni. Privatistky se sice mohly účastnit vyučování, nesměly při něm ale být vyvolávány (zkoušeny mohly být pouze pro stanovení známky na vysvědčení) a o přestávkách musely být v místnosti oddělené od studentů. Ve třídách byly v té době dívky spíše tolerovány než respektovány.  Následující rok byla Růžence vyměřena školní platba ve výši 30 školních marek. Dochovalo se nám potvrzení o přijetí školného:

Hned v následujícím pololetí žádá sama terciánka Růžena Cermanová o prominutí plateb. Všimněte si uctivosti, která je v dnešní době nepředstavitelná (porovnejte s dnešními žádostmi, které naši studenti při různých příležitostech předkládají):

Růženě Cermanové je vyhověno a vzorně pokračuje ve studiu. Na této vzácné fotografii z roku 1910 je se svými spolužáky a dvěma dalšími mladšími privatistkami zřejmě v kvartě:

Dochovala se nám dokonce i jedna unikátní fotografie přímo ze školních lavic (tipujeme, že jde o učebnu fyziky):

A jak studium Růženy Cermanové dopadlo? V roce 1914 se stala jednou z prvních privatistek, které maturovaly na našem gymnáziu, málokteré dívce se v té době podařilo dostudovat. Před ní ještě maturovala v roce 1910 Jarmila Jirkovská a v roce 1912 Jarmila Pražáková.

Předkládáme Růženčino maturitní vysvědčení, které se stalo vstupenkou na univerzitu ("pokud jest ženám vstup povolen"). Zda této možnosti využila, nevíme - víme jen, že pak pracovala v Třeboni jako úřednice ve Spořitelně...

Růženě Cermanové zemřela v úctyhodných 96 letech, jen o pár týdnů se nedožila Sametové revoluce. Na třeboňském hřbitově zdobí hrobku jejich rodiny překrásný náhrobek:

Další zajímavé informace nejen o Růženě Cermanové, ale i o dalších významných absolventech naší školy zveřejníme v připravovaném Almanachu 1868-2018, který vyjde v září letošního roku v rámci vyvrcholení oslav našeho gymnázia.

Anna Kohoutová

Vřelý dík za zapůjčení historických materiálů patří paní Zdeňce Knězů a p. Holickému z Dunajovic.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout