Gymnázium Třeboň

Informovaný souhlas

V příloze přinášíme text tzv. Informovaného souhlasu (Informace o zpracování osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců z důvodu splnění právní povinnosti), který je pro naši školu důležitým podkladem směrem od zákonných zástupců a zletilých žáků k používání osobních údajů při administraci výchovně-vzdělávacího procesu na naší škole.

Podepsaný tiskopis jsme povinni řádně uchovávat a souhlasy/nesouhlasy respektovat.

Děkuji za pochopení,

Anna Koktavá

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout