Informovaný souhlas

Přinášíme text tzv. Informovaného souhlasu, který je pro naši školu důležitým podkladem směrem od zákonných zástupců a zletilých žáků k používání osobních údajů při administraci výchovně-vzdělávacího procesu na naší škole.

Všichni stávající žáci školy dostali prostřednictvím svých třídních učitelů jeden tiskopis v papírové podobě, v případě jeho ztráty můžete využít tiskopis v příloze.

Podepsaný tiskopis jsme povinni řádně uchovávat a souhlasy/nesouhlasy respektovat.

Děkuji za pochopení,

Anna Kohoutová

V Třeboni dne 21. 6. 2019

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

3. 6. 2020 didaktický test Matematika+

Maturitní didaktický test

15. - 18. 6. 2020 Ústní maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň