Gymnázium Třeboň

Jubilejní zastavení sedmé: Almanachy

Seznamte se s výčtem Almanachů, které vyšly z velké části při příležitosti oslav jubilejních roků vzniku našeho gymnázia. Ani letos tomu nebude jinak, chystáme pro Vás jubilejní Almanach 1868 - 2018.

1. Almanach k 50. výročí vzniku GT na konci první světové války (1918) nevyšel, výročí si ale všímá Výroční zpráva z tohoto roku.  První almanach, který rekapituluje historii naší školy a který vychází jako samostatná publikace, je Památník gymnasia v Třeboni z roku 1928, který vyšel při příležitosti jejího 60. výročí, navíc si všímá i desátého výročí vzniku Československé republiky. Vydal jej jeho Slavnostní výbor pod vedení prof. Václava Jiráčka:

Almanach je ukončen epilogem Františka Palackého: "Kdykoli jsme vítězili, dálo se to pokaždé více převahou ducha nežli mocí fyzickou"

2. Osmdesátileté výročí založení gymnázia je vzpomenuto v pečlivě sestaveném úvodníku tehdejšího zatímního správce gymnázia Jana Formánka s názvem "80 let reálného gymnasia v Třeboni", který byl psán ve složité době po válečné devastaci budovy a nového profilování společnosti:

3. Výjimečným počinem bylo vydání almanachu k 100. výročí založení GT v roce 1968 "100 let Gymnasia v Třeboni", který je doplněn příspěvky k dějinám Třeboně a který zpracovala redakční rada pod vedením Jana Formánka, tehdejšího profesora SVVŠ v Třeboni (jak se tehdy naše gymnázium jmenovalo). Obzvláště cenný je historický exkurs do dějin školy PhDr. Timotea Č. Zelinky v úvodu almanachu, který je doplněn četnými fotografiemi a dokumenty své doby:

4. V roce 1993 vychází nepoměrně skromnější almanach, který připomíná 125. výročí založení GT. Úvod o historii školy sepsala při příležitosti 120. výročí PhDr. Jiřina Psíková, navázala na něj rekapitulací období 1988-1993 tehdejší čerstvá ředitelka školy Jana Bauerová. Odpovědnou redaktorkou byla Mgr. Anna Kohoutová:

5. Další almanach vychází v roce 1995 a je určitě sympatickým pokusem vydávat almanachy častěji, v úvodníku redakční rady v čele s Věrou Ježkovou se dokonce píše o ambici vydávat ročenku. Dnes již víme, že šlo o ambici nenaplněnou:

6. Další almanachy vycházejí v letech 1997 a 1998 a jsou dokladem sympatické snahy prof. Jaroslavy Lhotské vydávat ročenku gymnázia. Almanachy obsahují texty učitelů i žáků a jsou cenným odrazem doby jejich vzniku, druhý z nich navíc vychází v roce 130. výročí založení GT:

7. 135. výroční založení školy přináší výhradně digitální almanach na rok 2003, jehož autorem je studentská redakční rada pod vedením PhDr. Martina Schacherleho. I on stojí rozhodně za pozornost:

8. S obsáhlým almanachem přicházi při příležitosti 140. výroční založení školy Mgr. Anna Kohoutová. Almanach obsahuje praktickou časovou osu historie školy, bohatou obrazovou přílohu, rozhovory a vzpomínky absolventů a učitelů:

9. Nový almanach pro rok 2018 právě vzniká, stejně jako se pracuje na jeho grafice, o kterou se stará čerstvá absolventka oktávy Eva Klímová. Prohlédněte si jeden z prvních návrhů pro titulní stránku, jejiž tvář bude stejně jako obsah almanachu pro většinu zájemců překvapením (jisté je, že bude modrá). Jeho autorkou bude opět Mgr. Anna Kohoutová, tentokrát už ředitelka školy:

Naprostou většinu almanachů si můžete prolistovat v naší školní knihovně, vzácnější výtisky v ředitelně školy.

Anna Kohoutová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout