Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Jubilejní zastavení desáté: 100 let Československa

Výroční zpráva našeho gymnázia, která vyšla na podzim roku 1919, připomíná v příspěvcích tehdejšího ředitele Valentina Weinzettla atmosféru nejen ve škole, ale i v prvních dnech samostatného československého státu.

Zvláštností těchto slavných dnů bylo poměrně dlouhotrvající přerušení vyučování: 5. října 1918 byla totiž na třeboňském gymnáziu vyhlášena chřipková epidemie, která z důvodu absence 85 žáků a 7 učitelů trvala až do 10. listopadu. V době tohoto vynuceného výpadku výuky se odehrály jedny z nejdůležitějších událostí naší země:

"Velepamátný den 28. října přinesl nám dlouho toužené vysvobození z poddanství nejen bývalé macešské monarchie, nýbrž i z vleku daleko rozpínavější říše sousední. Nezapomenutelným zůstane nám najisto radostný rozruch všude se jevící a zářící s překvapující čilostí, s jakou všechny znaky bývalého poddanství našeho odstraňovány byly. Do večera bylo i v budově přispěním čilého, ale jinak vážně a střízlivě si vedoucího studenstva odstraněno z tříd a chodeb vše, co upomínati mohlo na bývalou naší příslušnost k mocnářství, zvláště pak, co připomínati mohlo žactvu naprosto znechucené dynastické oslavy.

  z C.K. GYMNASIA se stalo díky 28. říjnu 1918 "jen" GYMNASIUM

Před zahájením vyučování dne 11. listopadu sešlo se žactvo i učitelský sbor v kreslírně, kdež ředitel ústavu v krátkém oslovení předvedl žactvu význam našeho politického osvobození, připomenul všechny ony důležité činitele, kteří nejvíce k našemu osvobození přispěli a dovodil, že získáním svobody politické nastává nám všem povinnost, abychom pravou a stupňovanou ukázněností dokázali, že osvobození hodni jsme  a že svobodnou vlast udržeti a zdokonalovati schopni zůstaneme.

Vlastní oslava našeho osvobození konala se dne 14. listopadu od osmé hodiny ranní u přítomnosti veškerého žactva a učitelstva, jakož i 4 členů místního Národního výboru v kreslírně od žactva vyzdobené. V rámco program zapělo žactvo Smetanovo Věno, vyslechli jsme přednášku Od Lipan přes Bílou Horu k 28. říjnu, přednesy žáků Nerudovy a Hálkovy poesie a nakonec slavnostní zpěv naší hymny Kde domov můj. Oslava byla zakončena slavnostním doslovem předsedy Národního výboru Alexandra Korba a nadšeným provoláním slávy a zdaru nové naší republice československé. Toho dne se nevyučovalo." Valentin Weinzettl, ředitel Gymnasia v Třeboni v 51. roce trvání ústavu

Ředitelský slavnostní úvodník Výroční zprávy, který stojí za pozornost - včetně závěrečného stále aktuálního provolání studentstvu:

V době, kdy byly psány tyto řádky, ještě nikdo netušil, jak klopotná cesta naši zemi čeká. Přejme si, aby se jí vyhýbaly nástrahy válek a totalitních systémů, ať i nadále vzkvétá v duchu demokratických ideálů a svobodného smýšlení jejích zakladatelů,

s úctou

Anna Kohoutová

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Třídní schůzky 13. 11 .2018

Třídní schůzky 13. 11 .2018 od 16.30 hod.

>> více

Cestovatelské středy - Rwanda, 14. 11. 2018

Nejen o východní Africe s Rwanďankou žijící v Česku Marlen Umugiraneza.

>> více

Přednáška Řešení šifer a logických úloh

Dne 14. 11. od 14 hodin v učebně matematiky

>> více

Den poezie pro primu

21. 11. 2018 Den poezie pro primu od 2. vyučovací hodiny

Maturitní ples VIII.

23. 11. 2018 Maturitní ples oktávy v KKC Roháč od 19.00 hod.

Den otevřených dveří od 13.00

27. 11. Den otevřených dveří - 13.00 (+ každá celá hodina), výuka do 12.25

Prezentace ZSF JU

20. 11. 2018 Prezentace ZSF JU, 14.00 pro zájemce, učebna F

Finanční gramotnost

28.11.2018 Finanční gramotnost pro 2.roč., 4.a 5.vyuč.hod.

Humanitní a přírodovědný kurz

Pátek 30. 11. 2018, akce pro VIII. a 4. ročník: program ve škole (1.-6. hodina)

Humanitní a přírodovědný kurz

4. 12. Humanitní a přírodovědný kurz pro 4.+ VIII.roč., Praha

Uzavření klasifikace a docházky

24.01.2019 uzavření klasifikace a docházky za 1. pololetí do 14.00 hod.

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň