Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Jubilejní zastavení desáté: 100 let Československa

Výroční zpráva našeho gymnázia, která vyšla na podzim roku 1919, připomíná v příspěvcích tehdejšího ředitele Valentina Weinzettla atmosféru nejen ve škole, ale i v prvních dnech samostatného československého státu.

Zvláštností těchto slavných dnů bylo poměrně dlouhotrvající přerušení vyučování: 5. října 1918 byla totiž na třeboňském gymnáziu vyhlášena chřipková epidemie, která z důvodu absence 85 žáků a 7 učitelů trvala až do 10. listopadu. V době tohoto vynuceného výpadku výuky se odehrály jedny z nejdůležitějších událostí naší země:

"Velepamátný den 28. října přinesl nám dlouho toužené vysvobození z poddanství nejen bývalé macešské monarchie, nýbrž i z vleku daleko rozpínavější říše sousední. Nezapomenutelným zůstane nám najisto radostný rozruch všude se jevící a zářící s překvapující čilostí, s jakou všechny znaky bývalého poddanství našeho odstraňovány byly. Do večera bylo i v budově přispěním čilého, ale jinak vážně a střízlivě si vedoucího studenstva odstraněno z tříd a chodeb vše, co upomínati mohlo na bývalou naší příslušnost k mocnářství, zvláště pak, co připomínati mohlo žactvu naprosto znechucené dynastické oslavy.

  z C.K. GYMNASIA se stalo díky 28. říjnu 1918 "jen" GYMNASIUM

Před zahájením vyučování dne 11. listopadu sešlo se žactvo i učitelský sbor v kreslírně, kdež ředitel ústavu v krátkém oslovení předvedl žactvu význam našeho politického osvobození, připomenul všechny ony důležité činitele, kteří nejvíce k našemu osvobození přispěli a dovodil, že získáním svobody politické nastává nám všem povinnost, abychom pravou a stupňovanou ukázněností dokázali, že osvobození hodni jsme  a že svobodnou vlast udržeti a zdokonalovati schopni zůstaneme.

Vlastní oslava našeho osvobození konala se dne 14. listopadu od osmé hodiny ranní u přítomnosti veškerého žactva a učitelstva, jakož i 4 členů místního Národního výboru v kreslírně od žactva vyzdobené. V rámco program zapělo žactvo Smetanovo Věno, vyslechli jsme přednášku Od Lipan přes Bílou Horu k 28. říjnu, přednesy žáků Nerudovy a Hálkovy poesie a nakonec slavnostní zpěv naší hymny Kde domov můj. Oslava byla zakončena slavnostním doslovem předsedy Národního výboru Alexandra Korba a nadšeným provoláním slávy a zdaru nové naší republice československé. Toho dne se nevyučovalo." Valentin Weinzettl, ředitel Gymnasia v Třeboni v 51. roce trvání ústavu

Ředitelský slavnostní úvodník Výroční zprávy, který stojí za pozornost - včetně závěrečného stále aktuálního provolání studentstvu:

V době, kdy byly psány tyto řádky, ještě nikdo netušil, jak klopotná cesta naši zemi čeká. Přejme si, aby se jí vyhýbaly nástrahy válek a totalitních systémů, ať i nadále vzkvétá v duchu demokratických ideálů a svobodného smýšlení jejích zakladatelů,

s úctou

Anna Kohoutová

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Prezentace závěrečných prací 2018/2019

VI, VII, 2. + 3. - rozdělení na sekce, program

>> více

Matematický klokan

Matematická soutěž proběhne 1. a 2. hodinu.

Praha společenskovědní

29. 3. - exkurze do Prahy pro sextu a 2. ročník (návštěva Pražského hradu, Kanceláře prezidenta republiky, představení Netrpělivost srdce ve Stavovském divadle)

Ředitelské volno 16. 4. 2019

Vyhlašujeme ředitelské volno pro všechny žáky na den 16. 4. 2019 - v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) z organizačních důvodů (1. termín přijímacích zkoušek)

Informační odpoledne pro rodiče

Všechny rodiče zveme 9. 4. 2019 od 16:30 hodin na informační odpoledne.

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň