Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Jubilejní zastavení desáté: 100 let Československa

Výroční zpráva našeho gymnázia, která vyšla na podzim roku 1919, připomíná v příspěvcích tehdejšího ředitele Valentina Weinzettla atmosféru nejen ve škole, ale i v prvních dnech samostatného československého státu.

Zvláštností těchto slavných dnů bylo poměrně dlouhotrvající přerušení vyučování: 5. října 1918 byla totiž na třeboňském gymnáziu vyhlášena chřipková epidemie, která z důvodu absence 85 žáků a 7 učitelů trvala až do 10. listopadu. V době tohoto vynuceného výpadku výuky se odehrály jedny z nejdůležitějších událostí naší země:

"Velepamátný den 28. října přinesl nám dlouho toužené vysvobození z poddanství nejen bývalé macešské monarchie, nýbrž i z vleku daleko rozpínavější říše sousední. Nezapomenutelným zůstane nám najisto radostný rozruch všude se jevící a zářící s překvapující čilostí, s jakou všechny znaky bývalého poddanství našeho odstraňovány byly. Do večera bylo i v budově přispěním čilého, ale jinak vážně a střízlivě si vedoucího studenstva odstraněno z tříd a chodeb vše, co upomínati mohlo na bývalou naší příslušnost k mocnářství, zvláště pak, co připomínati mohlo žactvu naprosto znechucené dynastické oslavy.

  z C.K. GYMNASIA se stalo díky 28. říjnu 1918 "jen" GYMNASIUM

Před zahájením vyučování dne 11. listopadu sešlo se žactvo i učitelský sbor v kreslírně, kdež ředitel ústavu v krátkém oslovení předvedl žactvu význam našeho politického osvobození, připomenul všechny ony důležité činitele, kteří nejvíce k našemu osvobození přispěli a dovodil, že získáním svobody politické nastává nám všem povinnost, abychom pravou a stupňovanou ukázněností dokázali, že osvobození hodni jsme  a že svobodnou vlast udržeti a zdokonalovati schopni zůstaneme.

Vlastní oslava našeho osvobození konala se dne 14. listopadu od osmé hodiny ranní u přítomnosti veškerého žactva a učitelstva, jakož i 4 členů místního Národního výboru v kreslírně od žactva vyzdobené. V rámco program zapělo žactvo Smetanovo Věno, vyslechli jsme přednášku Od Lipan přes Bílou Horu k 28. říjnu, přednesy žáků Nerudovy a Hálkovy poesie a nakonec slavnostní zpěv naší hymny Kde domov můj. Oslava byla zakončena slavnostním doslovem předsedy Národního výboru Alexandra Korba a nadšeným provoláním slávy a zdaru nové naší republice československé. Toho dne se nevyučovalo." Valentin Weinzettl, ředitel Gymnasia v Třeboni v 51. roce trvání ústavu

Ředitelský slavnostní úvodník Výroční zprávy, který stojí za pozornost - včetně závěrečného stále aktuálního provolání studentstvu:

V době, kdy byly psány tyto řádky, ještě nikdo netušil, jak klopotná cesta naši zemi čeká. Přejme si, aby se jí vyhýbaly nástrahy válek a totalitních systémů, ať i nadále vzkvétá v duchu demokratických ideálů a svobodného smýšlení jejích zakladatelů,

s úctou

Anna Kohoutová

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Přijímací zkoušky nanečisto

Sobota, 19. ledna 2019 od 8.00

>> více

Divadlo v aule pro I .- III.

28.1.2019 Divadlo v aule pro I. - III., (1.- 2. hod.), cena: 50 Kč/žák

Ředitelské volno

21.1.2019 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) vyhlašujeme z důvodu celodenního semináře učitelů na téma Formativní hodnocení ředitelské volno pro všechny žáky

Odpoledne otevřených dveří

22.01.2019 od 15.00 do 17.00

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň