Gymnázium Třeboň

Co je nového

Ani v prvních týdnech nového kalendářního roku nezahálíme a stále plánujeme pro naše žáky různé novinky a překvapení. V prostorách nové půdní chodby přibyly v průběhu jarních prázdnin nová křesla, v učebně fyziky jsme kompletně vyměnili osvětlení a nainstalovali i zde nová úsporná led svítidla (stejně jako v minulosti v nových učebnách výtvarné výchovy, v sekundě nebo ve všech půdních prostorách). V učebně zeměpisu přibyly závěsy a na chlapeckých toaletách nainstaloval pan školník praktické zástěny.

V současnosti jsme finalizovali docela obsáhlý seznam se specifikacemi dalšího zařízení, který budeme poptávat u firem se školním nábytkem. Potřebujeme dovybavit dvojučebnu výtvarné výchovy a doladit vybavení v chemické laboratoři, váhovně a některých kabinetech. Doufáme, že se v průběhu 1-2 měsíců dočkáte výsledku.

Zajímavou spolupráci jsme zahájili s českobudějovickým grafikem Pavlem Hochem, který pro nás připravuje nový orientační systém (bude umístěn např. ve vestibulu v nově zrestaurované informační tabuli, dále na prosklených stěnách na chodbách. Naše budova P. Hocha zaujala natolik, že pro nás vytváří řadu grafických nápadů, které budete moci sledovat na většině prosklenych komponentů v budově - první vlaštovkou je ozdobná fólie na zábradlí v naší knihovně (viz foto). Další nápady budete moci v budoucnu najít i na ostatních zábradlích nebo prosklených dveřích. Tyto polepy by měly plnit nejen estetickou, ale i bezpečnostní a informativní funkci.

Na období jarních a letních měsíců máme další smělé plány. Již v průběhu loňského roku bylo zřejmé, že nám po náročné stavbě zústanou poměrně zdevastované venkovní porostory školního dvora. Opět jsme oslovili výtvarníka a grafika Petra Míška (v minulosti jsme s ním spolupracovali na realizaci kolostavu a nového bočního východu) a poprosili ho, zda by pro nás nevytvořil studii úpravy jižní části školního dvora (směrem k poště). Zadání bylo jasné: potřebujeme upravit terén, zkultivovat zeleň, položit novou kamennou dlažbu, přistavit nový přístřešek na auta a ten stávající přebudovat na zahradní altán, který by mohl v teplých měsících sloužit studentům i učitelům. K Vánocům jsme od P. Míška dostali první skici, které nám udělaly velkou radost - zde ukázka jedné z nich:

Návrhy Petra Míška jsme s důvěrou předali do projekční kanceláře Ing. Josefa Kregla, se kterým již máme za sebou nejednou úspěšnou spolupráci (nový boční východ) - v těchto dnech u něj vzniká projektová dokumentace, která se kromě této části školního dvora věnuje i části severní. Součástí projektu bude i nová drenáž, kterou potřebujeme v létě položit podél východní stěny budovy tak, abychom zabránili nepříjemnému vytápění suterénu při přívalových deštích. Pokud to jen trochu půjde, bude součástí této investiční akce i úprava suterénu školy - v bývalé učebně výtvarné výchovy vzniknou nové prosotory pro šatny, v místnosti, kde je dnes šatna pro primu a sekundu, chceme vybudovat novou posilovnu. V neposlední řadě budeme v létě opravovat po celé západní délce pozemku plot, významnou kultivací projde i stávající zeleň. Odbor životního prostředí nám povolil pokácet z důvodu nevhodného tlakového větvení nevzhlednou lípu a vysadit místo ní dva nové stromy.

Investice bude financována díky velkorysosti našeho zřizovatele z Fondu rozvoje školství, realizovat ji bude firma, která bude vybrána řádným výběrovým řízením.

Přeji všem krásný začátek jara,

Anna Kohoutová

 

Nová půdní chodba bude o přestávkách vybízet díky novým křeslům k relaxaci.Nové led osvětlení v učebně fyzikyNové zástěny na chlapeckých pisoárechOzdobná fólie na zábradlí v knihovně plní funkci bezpečnostní i estetickou

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout