Gymnázium Třeboň

Projekt Škola bez hranic - NP Bavorský les

 Koncem září jsme zakončili práci na projektu Škola bez hranic 2018/19. Společně s žáky partnerské školy Schulzentrum Waldkirchen jsme se sešli v bavorském Neuschönau a vydali se po "Stezce v korunách stromů". (https://www.neuschoenau.de/cs/nationalpark/baumwipfelpfad/baumwipfelpfad.html)

Cestou jsme si vyslechli výklad o ekosystému Bavorského lesa, původní fauně a problémech soužití člověka s velkými šelmami. Výklad byl v němčině, pouze některé odborné termíny jsme si nechali tlumočit.

Po společném obědě následovala druhá část programu. Žáci obou škol ve smíšených skupinách procházeli areálem výběhů divokých zvířat a společně zpracovávali úlohy pracovních listů, fotili medvědy a marně doufali, že se jim podaří zahlednout vlka nebo rysa. Tentokrát byly úlohy z důvodu "spravedlnosti" zadány v angličtině.

Do budoucna bychom  v započaté spolupráci rádi pokračovali. V současné době proto připravujeme podklady pro podání žádosti o zapojení do  projektu "Škola bez hranic - Schule ohne Grenzen" na další dva roky.

Text: ŠOt a septima

Foto: Alex Prager

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout