Gymnázium Třeboň

Venkovní úpravy v létě 2019

Díky velkorysosti našeho zřizovatele (Jihočeský kraj) a skvělé spolupráci několika subjektů se nám podařilo naplánovat, připravit a zrealizovat investici přesahující 2,5 mil. korun. Její součástí byly:

  • položení drenáže podél čelní strany budovy (již by nemělo docházet k nepříjemným průsakům do sklepních prostor v průběhu větších dešťů)
  • opravy všech plotů, betonových a kamenných podezdívek okolo pozemku školy
  • oprava severení části školního dvora, zpevnění ploch zatravňovacími dlaždicemi, terénní úpravy (kamenný taras okolo vzrostlého ořešáku), instalace nové kamery, která ve větší kvalitě monitoruje prostor kolostavu
  • úpravy jižní části školního dvora - rekonstrukce stávajícího přístřešku na zahradní altán s terasou (mohou používat žáci i učitelé jako alternativní výukový prostor nebo pro volnočasové aktivity), realizace nového přístřešku na automobily, zpevnění plochy zatravňovací dlažbou, oprava chodníku, terénní úpravy, vysazení nových stromů (svitel latnatý, javor dlaňolistý, jinan dvoulaločnatý)

Na základě studie Petra Míška a projektových prací Ing. Josefa Kregla zrealizovala k naší velké spokojenosti firma VIDOX s. r. o.

text a foto: ako

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout