Pamětní deska

Vestibul našeho gymnázia zdobí kromě jiných i žulová pamětní deska se jmény absolventů našeho gymnázia, kteří se stali oběťmi německé fašistické okupace v období druhé světové války. Velký znalec regionální historie a nadšený třeboňský badatel Vladimír Kos upozornil na osobnost dalšího našeho abiturienta, který se rovněž stal obětí nacistické zvůle a jehož jméno na pamětní desce chybí. Právě jemu tímto děkujeme za podrobnější informace z  životopisu Tomáše Plcha, které jsou důkazem jeho statečnosti. Jeho jméno si rozhodně zaslouží být na naší pamětní desce.

Tomáš PLCH je absolventem třeboňského gymnázia z roku 1911, narodil se 13. prosince 1890 v Majdaleně. Bojoval jako voják RU armády na ruské frontě, padl do zajetí, vstoupil do legií, kde dosáhl hodnosti major. V meziválečném období vystudoval válečnou školu ve Francii, 9 let pracoval ve vojendské kanceláři prezidenta TGM, kde dosáhl hodnosti podklukovník. Vyučoval na vysoké válečné škole v Praze do jejího rozpuštění v roce 1939. Jako odbojář byl v roce 1941 gestapem zatčen, vězněn v koncentračním táboře Golnov u Štětína, odsouzen za velezradu k trestu smrti a dne 6. listopadu 1942 je v berlínské věznici popraven. In memoriam byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 a v roce 1952 povýšen na generála. Čest jeho památce.

text a foto: ako

Pamětní deska po úpravě:

Pamětní deska před úpravou:

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Schůzka rodičů pro 1.4

19. října 2021 od 16:30 v učebně biologie v přízemí informativní schůzka rodičů s vedením školy a učiteli

Podzimní prázdniny

27. a 29. 10. podzimní prázdniny, 28. 10. státní svátek

Moderní společenské hry 19. 10.

Od 13.15 hodin, učebna dějepisu.

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň