Gymnázium Třeboň
Nacházíte se zde: Úvodní stránka / O Škole / Historie

Pamětní deska

Vestibul našeho gymnázia zdobí kromě jiných i žulová pamětní deska se jmény absolventů našeho gymnázia, kteří se stali oběťmi německé fašistické okupace v období druhé světové války. Velký znalec regionální historie a nadšený třeboňský badatel Vladimír Kos upozornil na osobnost dalšího našeho abiturienta, který se rovněž stal obětí nacistické zvůle a jehož jméno na pamětní desce chybí. Právě jemu tímto děkujeme za podrobnější informace z  životopisu Tomáše Plcha, které jsou důkazem jeho statečnosti. Jeho jméno si rozhodně zaslouží být na naší pamětní desce.

Tomáš PLCH je absolventem třeboňského gymnázia z roku 1911, narodil se 13. prosince 1890 v Majdaleně. Bojoval jako voják RU armády na ruské frontě, padl do zajetí, vstoupil do legií, kde dosáhl hodnosti major. V meziválečném období vystudoval válečnou školu ve Francii, 9 let pracoval ve vojendské kanceláři prezidenta TGM, kde dosáhl hodnosti podklukovník. Vyučoval na vysoké válečné škole v Praze do jejího rozpuštění v roce 1939. Jako odbojář byl v roce 1941 gestapem zatčen, vězněn v koncentračním táboře Golnov u Štětína, odsouzen za velezradu k trestu smrti a dne 6. listopadu 1942 je v berlínské věznici popraven. In memoriam byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 a v roce 1952 povýšen na generála. Čest jeho památce.

text a foto: ako

Pamětní deska po úpravě:

Pamětní deska před úpravou:

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout